С познатите средства, над 50% от пациентите със ЗДТ2 не постигат контрол.

Проф. Танкова: „Скринингът е начин за откриване на асимптомни пациенти с предиабет."

Това отбеляза доц. Мария Токмакова, председател на Дружеството на кардиолозите в България, на форум на Zentiva.

Това съобщиха от Boehringer Ingelheim.

Категорични доказателства от над 10-годишен опит на българските ендокринолози посочват добър медикамент с ниска честота на страничните ефекти.

Бяха представени на Международния конгрес на Европейското респираторно дружество.

Бързо, значимо и трайно повлияване на хипергликемията.

Лекция на тази тема изнесе проф. Бoряна Слънчева.

Това бе отчетено на Collegium Praxis Neuroligicae „Шумен и приятели“.

На поредна работна среща се дискутира ефекта на антилипидната терапия.

Превенция, ранна интервенция и лечение на затлъстяването.