Лекция на тази тема изнесе д-р Кр. Койнов.

Резултатите ще бъдат съобщени на срещата на Европейската асоциация за изследване на диабета.

Доклад по темата изнесе д-р Кр. Койнов.

Това отбеляза директорът на ИАЛ проф. Асена Стоименова.

Причината са многобройните обаждания във връзка с блокираните медикаменти.

Европейската и националните агенции работят съвместно.

Или как 1 килограм стрит куркумин на прах „влиза” в капсула от 42 грама.

Те бяха публикувани онлайн от Американското дружество по клинична онкология.


Продуктът, подпомагащ имунната система, е с множество клинични изпитвания.