Това се случи по време на поредното издание на изложение „Мисия здраве“.

Целта е да се изследват ефектите на медикамент при пациенти с хронично бъбречно заболяване.

Той бе представен по време на Националния конгрес по неврология през май.

Доц. Б. Георгиев: "ACE инхибиторите няма да бъдат изместени от новите ARB заради механизма върху брадикинините."

Работна среща представи първите положителни резултати в кардиопротекцията с нова лекарствена комбинация.

Понижаването на LDL холестерола е в основата на сърдечносъдовата превенция.

Според данни на Световната здравна организация 30 % от европейците живеят с алергия, астма и ХОББ.

Във форума участваха известни специалисти от няколко държави.

Широка гама професионални консумативи и импланти на Конгреса на БОТА и БААСТ.

Проф. Масларов: „Мозъчният инсулт е причина за смъртта на всеки шести човек.”