На аденотонзиларните заболявания в детска възраст.

Фирмен симпозиум на тази тема представи Sanofi.

Одобри медикамент на Вoehringer Ingelheim.

За справяне с предизвикателствата в лечението на захарния диабет тип 2.

Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Merck.

Презентацията на медикамента се състоя за втори път в Пловдив и отново събра интереса специалистите в областта на кардиологията.

Смята доц. С. Георгиев от УМБАЛ "Св. Марина" и МУ-Варна, по време на представянето на нов медикамент на фирма Sanofi.

Медикаментът бе представен по инициатива на Sanofi.

Лекция по темата, изнесе доц. Пенев, началник Клиника по кардиология в Ст. Загора.

За лечение на диабет тип 2, показал значимо понижаване на кардиоваскуларен риск.

Лекарството атакува холестерола и дава нови възможности за пациентите с непоносимост към статини.