Това бе темата на фирмен симпозиум на фармацевтичната компания Amgen.

На съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България.

На Юбилейната национална конференция по ревматология.

Представи нов продукт.

За лечение на пациенти с авансирал плоскоклетъчен карцином.

бе във фокуса на фирмен симпозиум на Merck.

Участваха в организиран от Amgen симпозиум, по време на ХIII Национална конференция по Медицинска онкология.

Изнесли лекции лекции на launch симпозиум на Sanofi.

Събра водещи специалисти в областта на ревматологията.

Д-р Давидов, който изнесе презентация с подкрепата на Astellas в рамките на провелия се на 1 и 2 април в София 7-ми Симпозиум "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия", споделя мнението си на специалист- уролог.