Резултатите от междинен анализ на Фаза III на пациентското проучване RE-VERSE AD™.

Доклад на тази тема, изнесе доц. Ив. Стайков.

Лекция по темата представи проф. П. Стаменова.

Доклад по темата, изнесе проф. Константа Тимчева.

Се проведе на 27 юни в Банско със съдействието на Merck.

Симпозиум по темата организира AbbVie.

При лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб.

Лекция по темата изнесе акад. Ив. Миланов, председател на Българското неврологично дружество.

Мястото на EGFR-таргетираното лечение.