Хомеопатичен продукт с доказани качества бе официално включен в препоръките за лечение на тонзилофарингити.

Предимствата на фиксираната комбинация бета-блокер/АСЕI.

Кога тромболизата не е достатъчна при исхемичен мозъчен инсулт?

Доц. Р. Симеонова: „За да твърдим, че даден пробиотик има ефект, той трябва да е обширно проучен и доказан при различни състояния”.

Това се случи по време на поредното издание на изложение „Мисия здраве“.

Целта е да се изследват ефектите на медикамент при пациенти с хронично бъбречно заболяване.

Той бе представен по време на Националния конгрес по неврология през май.

Доц. Б. Георгиев: "ACE инхибиторите няма да бъдат изместени от новите ARB заради механизма върху брадикинините."

Работна среща представи първите положителни резултати в кардиопротекцията с нова лекарствена комбинация.

Понижаването на LDL холестерола е в основата на сърдечносъдовата превенция.

Според данни на Световната здравна организация 30 % от европейците живеят с алергия, астма и ХОББ.