При липса на контра индикации, пациентите със стабилна СН и с потисната ЛК ФИ трябва да бъдат лекувани с бета-блокери.

От 30 март до 1 април в София се проведе Първа научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”.

Кой е най-бързият начин за достигане на трайни желани стойности на АН при протекция на бъбречната функция?

Специалистът изнесе лекция за терапевтичните подходи при заболяването.

Бяха представени на годишния конгрес на Европейската асоциация по сърдечен ритъм (EHRA).

Приключи знаково проучване, което добави още ползи от лечението на болните от ХОББ.

Специалисти УНГ и педиатри препоръчаха уникалната формула с бързо действие при възпалено гърло.

Това се случи на специално организиран от фармацевтичната компания форум в Пловдив.