Това коментира проф. Жанет Грудева след форума, организиран от Amgen в Пловдив.

Акценти от презентацията на д-р Мария Юнакова от САГБАЛ „Д-р Щерев”.

Фирмен симпозиум на фармацевтична компания Sanofi се проведе във Велинград.

Лекция на тази тема изнесе маг.-фармацевт Велина Григорова.

Лекция по темата изнесе маг.-фармацевт Цветанка Вълчанова.

Лектор на фирмения симпозиум на EGIS, бе проф.Д.Масларов.

Нестероиден препарат с щадящо действие за стомашно-чревния тракт.

Как да държим далеч еnterococcus faecium?

Беше във фокуса на фирмен симпозиум на фирма Bracco, в рамките на VII Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции.

То изследва терапевтичното секвениране при рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация.

Кой е правилният път в лечението на хипертония и атеросклероза?