Комбинацията селективен бета-блокер/ тиазиден диуретик в ниски дози е с по-нисък профил на безопасност от монотерапия.

Инфертилитет и стерилитет – два проблема, които свързват гинеколози и ендокринолози.

Изводи от работните групи в уъркшопа на Sanofi, проведен на 27-29 април.

Доц. Симеонова: „Това е доказан щам, който има изключително позитивни ефекти върху детското здраве и възрастния организъм.”

При липса на контра индикации, пациентите със стабилна СН и с потисната ЛК ФИ трябва да бъдат лекувани с бета-блокери.

От 30 март до 1 април в София се проведе Първа научно-практическа конференция „Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници”.

Кой е най-бързият начин за достигане на трайни желани стойности на АН при протекция на бъбречната функция?

Специалистът изнесе лекция за терапевтичните подходи при заболяването.

Бяха представени на годишния конгрес на Европейската асоциация по сърдечен ритъм (EHRA).