Симпозиум по темата бе организиран по инициатива на фармацевтична компания Merck.

Представи фармацевтична компания Amgen.

Как медикамент на Boehringer Ingelheim намалява риска от сърдечносъдова смърт при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечнoсъдово заболяване.

Липидопонижаващата терапия и мястото и в профилактиката на ИМИ и ТИА.

при пациенти с неклапно предсърдно мъждене след перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) и поставяне на стент.

Може ли мултидисциплинарният подход да Ви помогне да решите предизвикателствата във Вашата клинична практика?

Разкриват голямата тежест на заболяването в ново клинично изпитване.

Лекция на тази тема изнесе д-р Красимир Койнов.

Се проведе на V-та годишна научна конференция на БАМО с международно участие.

Обяви финалните резултати от клиничното изпитване RE-VERSE AD™.