С предизвикателствата пред лечението на Хроничната венозна болест и възможните решения.

На XVII-ия Научен конгрес на БЗС в Бургас.

Относно общата преживяемост при злокачествен плеврален мезотелиом, бяха представени на ASCO 2017.

Ще се състои на 18 юни, от 13:30 до 15:30 часа.

Обяви нови анализи за употребата на медикамент за лечение на ИБФ.

Скоро той ще бъде достъпен в аптеките.

се състоя в рамките на конференцията "Сърдечносъдови ефекти в диабетологията и онкологията”.

“Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“.

Най-старата фармацевтична и химическа компания участва в конференцията “Сърдечно-съдови ефекти в диабетологията и онкологията", която се проведе в София.

Това той сподели по време на Ендоваскуларна академия 2017.

Представя два нови продукта.