Как да държим далеч еnterococcus faecium?

Беше във фокуса на фирмен симпозиум на фирма Bracco, в рамките на VII Български курс по бифуркации и комплексни коронарни интервенции.

То изследва терапевтичното секвениране при рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация.

Кой е правилният път в лечението на хипертония и атеросклероза?

Забавя растежа на тумора и облекчава симптомите при млади жени с метастатичен рак на гърдата.

Сателитен симпозиум на тази тема се проведе по инициатива на Amgen.

Експертът бе лектор по време на научния симпозиум на фармацевтична компания "Merck".

Специалистът бе лектор по време на сателитен симпозиум „Заедно в грижата за пациента”.

Темата бе разгледана по инициатива на фармацевтична компания Merck.

Има данни, че някои лекарства срещу диабет удължават живота и помагат в борбата с раковите заболявания.

Фирмен симпозиум на фармацевтична компания "Amgen" бе проведен в рамките на VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология.