Срещи бяха организирани в различни градове от страната.

Темата се коментира по инициатива на Sanofi, в рамките на конференция Medic RON.

Това се случи по инициатива на фармацевтична компания Sanofi.

Бе разгледано по инициатива на фармацевтична компания Sanofi, която представи и новия си медикамент.

Темата бе разгледана по инициатива на фармацевтична компания Merck.

Лекция на тази тема изнесе доц. Борислав Георгиев от НКБ.

Участваха в национална среща под мотото "Сърдечносъдовата смърт има нов противник“, организирана от Boehringer Ingelheim.

Кръгла маса, посветена на темата, се състоя по инициатива на Servier.

бе темата на фирмен симпозиум на Merck, в рамките на интерактивната дискусия, организирана от Българска сърдечна и съдова асоциация.

Беше представена от д-р Поповски на ХХ Национална гинекологична конференция в Боровец, по инициатива на фармацевтична компания "Антибиотик" – Разград АД.

Симпозиум на тази тема се състоя по инициатива на компания EGIS Pharmaceuticals.