Национална антикоагулантна академия събра над 200 водещи експерти в областта на кардиологията от цялата страна.

Компанията си партнира с организацията по редица инициативи.

Се коментира по време на сателитен симпозиум на фармацевтична компания Amgen.

Това беше темата на сателитния симпозиум на фармацевтична компания Amgen.

Симпозиум под този наслов се проведе по инициатива на Servier.

Отзиви от традиционната конференция "От науката до леглото на болния".

Под този надслов премина симпозиумът на A&D Pharma със специалното участие на проф. д-р Георги Момеков.

Форумът бе част от инициативата на фирма "Sanofi".

С какво се характеризират добрият ефект и високият профил на безопасност на директните орални антикоагуланти.