Бяха отличени също медикаменти и медицински изделия.

Темата бе коментирана от известни специалисти по инициатива на фармацевтична компания Novartis.

Със симпозиум на тази тема стартира тазгодишната конференция на Българско Онкологично Научно Дружество.

Във Велинград се събраха УНГ специалисти, за да коментират последните достижения на компанията в областта.

С предизвикателствата пред лечението на Хроничната венозна болест и възможните решения.

На XVII-ия Научен конгрес на БЗС в Бургас.

Относно общата преживяемост при злокачествен плеврален мезотелиом, бяха представени на ASCO 2017.

Ще се състои на 18 юни, от 13:30 до 15:30 часа.

Обяви нови анализи за употребата на медикамент за лечение на ИБФ.

Скоро той ще бъде достъпен в аптеките.