Това се случи по инициатива на фармацевтична компания Merck.

"Можем да помогнем на пациентите, но 80% от тях не се лекуват".

Ефективност на фиксираните дозови комбинации с RAAS инхибитор.

Симпозиумите се организират по инициатива на Sanofi.

Показа ново глобално клинично изпитване.

Бе темата на фирмен симпозиум на фармацевтична компания Sanofi.

Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Merck.

Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Sanofi.

Участваха в организирана среща от Boehringer Ingelheim.

Лекция по темата изнесе проф. Боряна Делийска по време на фирмен симпозиум на фармацевтична компания Amgen.

Повишава доверието в терапията, информираха от Boehringer Ingelheim.