се състоя в рамките на конференцията "Сърдечносъдови ефекти в диабетологията и онкологията”.

“Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“.

Най-старата фармацевтична и химическа компания участва в конференцията “Сърдечно-съдови ефекти в диабетологията и онкологията", която се проведе в София.

Това той сподели по време на Ендоваскуларна академия 2017.

Представя два нови продукта.

Срещи бяха организирани в различни градове от страната.

Темата се коментира по инициатива на Sanofi, в рамките на конференция Medic RON.

Това се случи по инициатива на фармацевтична компания Sanofi.

Бе разгледано по инициатива на фармацевтична компания Sanofi, която представи и новия си медикамент.

Темата бе разгледана по инициатива на фармацевтична компания Merck.

Лекция на тази тема изнесе доц. Борислав Георгиев от НКБ.