Симпозиумът се проведе в рамките на Българските фармацевтични дни.

За актуализирането на кратката характеристика на медикамент на Boehringer Ingelheim.

Специалистът бе лектор на фирмен симпозиум на Servier в рамките на Националната конференция по гастроентерология 2017.

Връзката между захарния диабет тип 2 и сърдечносъдовите заболявания бе във фокуса на сателитен симпозиум на Boerhinger Ingelheim.

Фирменият симпозиум на фармацевтична компания Merck бе в рамките на VIII Научно-практическа конференция "От науката до леглото на болния”.

Симпозиум по темата бе организиран по инициатива на фармацевтична компания Merck.

Представи фармацевтична компания Amgen.

Как медикамент на Boehringer Ingelheim намалява риска от сърдечносъдова смърт при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечнoсъдово заболяване.

Липидопонижаващата терапия и мястото и в профилактиката на ИМИ и ТИА.

при пациенти с неклапно предсърдно мъждене след перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) и поставяне на стент.