Отзиви от традиционната конференция "От науката до леглото на болния".

Под този надслов премина симпозиумът на A&D Pharma със специалното участие на проф. д-р Георги Момеков.

Форумът бе част от инициативата на фирма "Sanofi".

С какво се характеризират добрият ефект и високият профил на безопасност на директните орални антикоагуланти.

Симпозиумът се проведе в рамките на Българските фармацевтични дни.

За актуализирането на кратката характеристика на медикамент на Boehringer Ingelheim.

Специалистът бе лектор на фирмен симпозиум на Servier в рамките на Националната конференция по гастроентерология 2017.

Връзката между захарния диабет тип 2 и сърдечносъдовите заболявания бе във фокуса на сателитен симпозиум на Boerhinger Ingelheim.

Фирменият симпозиум на фармацевтична компания Merck бе в рамките на VIII Научно-практическа конференция "От науката до леглото на болния”.

Симпозиум по темата бе организиран по инициатива на фармацевтична компания Merck.