Участваха в национална среща под мотото "Сърдечносъдовата смърт има нов противник“, организирана от Boehringer Ingelheim.

Кръгла маса, посветена на темата, се състоя по инициатива на Servier.

бе темата на фирмен симпозиум на Merck, в рамките на интерактивната дискусия, организирана от Българска сърдечна и съдова асоциация.

Беше представена от д-р Поповски на ХХ Национална гинекологична конференция в Боровец, по инициатива на фармацевтична компания "Антибиотик" – Разград АД.

Симпозиум на тази тема се състоя по инициатива на компания EGIS Pharmaceuticals.

Това се случи по инициатива на фармацевтична компания Merck.

"Можем да помогнем на пациентите, но 80% от тях не се лекуват".

Ефективност на фиксираните дозови комбинации с RAAS инхибитор.

Симпозиумите се организират по инициатива на Sanofi.

Показа ново глобално клинично изпитване.

Бе темата на фирмен симпозиум на фармацевтична компания Sanofi.