Сбирките се организират по инициатива на Sanofi.

Реални клинични случаи бяха разгледани по време на launch на медикамента.

Лечението - кога и как?

бяха във фокуса на серия срещи, организирани от Sanofi.

Съветва проф. Делийска, която изнесе лекция по проблема.

по време на Кардио-академия, организирана от Sanofi.

Градът бе поредния домакин на инициативата, посветена на фиксираните комбинации в кардиологията.

Одобрена в САЩ за намаляване на сърдечно-съдовата смъртност.

Фиксираните комбинации в съвременната кардиология бяха във фокуса на кардиолозите.

Обновената Стратегия за 2017г. на Глобалната инициатива за ХОББ.

Серия симпозиуми по темата организира Sanofi.