Бяха във фокуса на Академия "Кардиология", организирана от Sanofi.

Срещата се състоя в Пловдив и събра кардиолози от града.

бе темата на фирмен симпозиум на фармацевтична компания Egis.

Изследващо селективен блокер на нов орален антикоагулант в спешни ситуации.

бе темата на фирмен симпозиум на Egis.

Беше разгледана по инициатива на Amgen.

Достигна 50 милиона пациенто-години опит.

Бе темата на съвместна работна среща на Servier и BULSIC.

и въвеждане в практиката на микрокатетър базираната FFR-техника и приложения.

Важна стъпка напред в лечението на дислипидемиите.