Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Merck.

Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Sanofi.

Участваха в организирана среща от Boehringer Ingelheim.

Лекция по темата изнесе проф. Боряна Делийска по време на фирмен симпозиум на фармацевтична компания Amgen.

Повишава доверието в терапията, информираха от Boehringer Ingelheim.

Сбирките се организират по инициатива на Sanofi.

Реални клинични случаи бяха разгледани по време на launch на медикамента.

Лечението - кога и как?

бяха във фокуса на серия срещи, организирани от Sanofi.

Съветва проф. Делийска, която изнесе лекция по проблема.

по време на Кардио-академия, организирана от Sanofi.