Представи фармацевтична компания Amgen.

Как медикамент на Boehringer Ingelheim намалява риска от сърдечносъдова смърт при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечнoсъдово заболяване.

Липидопонижаващата терапия и мястото и в профилактиката на ИМИ и ТИА.

при пациенти с неклапно предсърдно мъждене след перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) и поставяне на стент.

Може ли мултидисциплинарният подход да Ви помогне да решите предизвикателствата във Вашата клинична практика?

Разкриват голямата тежест на заболяването в ново клинично изпитване.

Лекция на тази тема изнесе д-р Красимир Койнов.

Се проведе на V-та годишна научна конференция на БАМО с международно участие.

Обяви финалните резултати от клиничното изпитване RE-VERSE AD™.

Лекция на тази тема изнесе д-р Красимир Койнов.