А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Българската медицинска онкология се развива с изключително бързи темпове

03.05.2017 / 17:10 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Това коментира проф. Асен Дудов, председател на Българско Онкологично Научно Дружество.

 

Проф. Дудов, в качеството Ви на председател на Българско Онкологично Научно Дружество, инициирахте провеждането на XIV-та Национална научна конференция по Медицинска онкология с международно участие (20-22 април 2017 г., гр. София). Каква е Вашата равносметка в края на форума?

Българската медицинска онкология се развива с изключително бързи темпове и не отстъпва по качеството си и иновативните терапии на европейските и световни изисквания. Представиха се много данни на онкологичните центрове в страната, които доказват това високо ниво на лечение на раково болните в България. Изключително високи са стандартите, които се постигат в областта на медицинската онкология, лъчелечението, нуклеарната медицина, молекулярната патология и други пряко свързани области. Това се потвърди и от диалога, който се проведе с лекторите от чужбина – от водещи клиники и медицински институции, чиито данни нямаха разлика с посочените в страната. Голямо количество клинични изпитвания се провеждат в България което води до развитие на изследователите, като резултатите се публикуват в престижни международни издания.

Българската медицинска онкология се развива с изключително бързи темпове

Кои топици/акценти от срещата бихте отличили като най-атрактивни и важни?

Трудно е да се отличи една локализация като търпяща най-голямо развитие по отношение на лечението. Имунотерапията е много обещаваща възможност при недребноклетъчния рак на белите дробове, такива са още комбинацията от BRAF- и MEK-инхибитор при метастатичния BRAF V600-позитивен меланом, както и CDK 4/6-инхибиторите при метастатичния хормонозависим рак на гърдата. Важна е ролята и на пероралните средства в лечението на метастатичния кастрационно-резистентен рак на простатата.

Изключително важен е напредъка в лечението на рака на яйчника, при което след дълги години на липса на нови подходи навлезе също прицелно лечение, при група пациентки все още чувствителни на платина-базирани режими, които могат да продължат лечението си с него, с отличен резултат и огромно удобство. Това лечение се приема през устата и има много по-малко нежелани лекарствени реакции в сравнение с класическата химиотерапия.

Ако трябва да очертаете най-актуалните трендове в съвременните терапевтични подходи във Вашата област, кои биха били те?

Тенденцията в последните години е класическата химиотерапия с цитостатични агенти все повече да отстъпва място на по-ефективни и имащи по-малко нежелани реакции лекарства, каквито са прицелната, ендокринната и имунотерапията. Последната е поле с много големи все още неразкрити възможности и ще намира приложение при все по-голям брой локализации.

Снимка: Здравен навигатор

 

още от Интервюта
още от Онкология

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.