А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

За 10 години РФК София-столична въведе е-регистър и остана абсолютно независима

09.03.2017 / 14:36 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Това коментира магистър фармацевт Венелин Сапунаров, председател на РФК София-столична.

 

За 10 години РФК София-столична въведе е-регистър и остана абсолютно независимаОтбелязахте 10-годишнина на РФК София-столична. Тази годишнина говори за немалка история.

Началото, като всяко такова, винаги е трудно. Имаше препятствия при основаването на колегията, тъй като трябваше държавата да участва в учредяването ни в лицето на Регионалните здравни инспекции (б.а. тогава Регионални здравни центрове). На първото събрание не дойдоха достатъчно колеги, за да учредим организацията. Всичко се случи от втория път. Имаше разпореждане на Министерството на здравеопазването, че ако не се учреди РФК София-столична - няма да има конгрес и няма да се учреди Българският фармацевтичен съюз. Голяма помощ ни оказа проф. Евгений Минков, който тогава беше председател на Съюза на фармацевтите в България. След това този съюз се закри, за да няма дублиране на организации. Той заплати за наемането на зали, озвучаване и пр., за да се състои учредителното събрание. Ако тогава той не ни беше помогнал, нямаше да съществува РФК София-столична, съответно и Българският фармацевтичен съюз.

След като преодоляхме първоначалните премеждия, вече 10 години се стараем да работим усилено, за да вървим напред. 10 години са достатъчно и за постижения, но и за несполуки. В много направления не можехме да участваме активно поради спецификата и ограниченията на закона към организацията. Често пъти, това което предлагахме на управляващите и институциите не се случи, не се съобразяваха с нашето професионално мнение относно законите, наредбите, правилата, които въведоха. В други случаи имаше диалог и беше възприета нашата гледна точка като експерти и нещата се развиха в положителна посока.

През тези 10 години станахме и най-голямата регионална колегия в Съюза. Към момента сме 2300 магистър-фармацевти на територията на София. Характерно за РФК София-столична е и разнообразието от различни дейности, които практикуват магистър-фармацевтите, обхващайки всички сфери на фармацията. Ние сме с най-цветна професионална палитра – нашите членове са част от академичната общност, други се занимават с производство на лекарствени продукти, трети работят в представителствата на големите фармацевтични компании, четвърти в открити и болнични аптеки.

Една от тенденциите през последните години е по-младите колеги да търсят развитие в други европейски страни, основно Англия и Германия. Други се насочват към Италия и Скандинавските страни. Трудности пред реализацията си изпитват колегите, които се отправиха към Америка, Канада и Австралия, защото между 3 и 5 години е времето за приравняване на дипломите им. Също така бюрокрацията в другите европейски страни е голяма, процедурата по вписването им в съответните съюзи или асоциации трае между 3 и 6 месеца, а ако не бъдат приети и не членуват в тях - не могат да работят като магистър-фармацевти.

През десетилетието се постарахме да прилагаме и европейски практики. От 2011 г. направихме електронен регистър. Опитваме се и непрекъснато да правим нововъведения, за да улесняваме нашите членове. Ориентирали сме се към онлайн платформите, които пестят времето на колегите. Такава е заявката за издаване на удостоверения и други документи през сайта на организацията. Положихме усилия и за да въведем еднакви правила за всички наши членове, независимо от това къде работят и какви позиции заемат.

Важно е да отбележа, и с това можем да се похвалим, че за тези 10 години останахме абсолютно независими. Финансовото обезпечаване на организацията е единствено от членски внос и от разрешените от закона приходи, като издаване на документи и обслужване на нашите членове. Нямаме нито едно дарение, нямаме и получени пари от нито една фармацевтична организация, от търговска фирма или от производител. Това ни дава възможност да взимаме решения без да правим компромиси, без външен натиск и да изказваме нашето мнение съвсем професионално и независимо.

За 10 години РФК София-столична въведе е-регистър и остана абсолютно независима

Мина и честването на 10 години Български фармацевтичен съюз. Вие бяхте един от участниците в празника и церемонията на организацията, която се състоя във Варна. Какво бихте казали за тези изминали 10 години от създаването на Български фармацевтичен съюз?

Годините бяха динамични, смениха се много министри, а с тях и много екипи на Министерството на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса. Поглеждайки назад, виждам, както добри периоди за фармацевтите, така и неособено благополучни. Промениха се законите, освободи се собствеността на аптеките, което повечето фармацевти не приветстваха, но стана факт. Едно от настоящите предизвикателства е да се запази качеството на фармацевтичната услуга и да не се акцентира изцяло върху търговската дейност. Това изкривява работата и не е по европейските стандарти за обслужване на пациентите.

Споменахте, че имате контакти с Вашите колеги от Западна Европа, имате поглед върху това как се случват там нещата. Какво ни чака в обозримо бъдеще и на каква вълна би трябвало да се настроят колегите Ви?

За мен има няколко неизвестни, които могат да повлияят на развитието на сектора. Първото е свързано с изборите във Франция и Холандия през пролетта. Не е ясно кой ще спечели вота в тези страни, защото всяка една от тях има партии с много силна подкрепа за излизане от ЕС. Ако това се случи, то ще се отрази върху цяла България и то не само в областта на фармацията. Второ, България изостава с въвеждането на електронни платформи на фона на европейските страни, например електронните досиета и рецепти. Колегите очакват, че рано или късно това ще се случи, с или без желанието на политиците, тъй като нашата здравна система не може да се интегрира към европейската ако не е кристално ясно какво се случва с пациента. Ще има проблеми и със здравните фондове, щом големи фондове като тези в Германия, Англия и други по-развити и големи страни изпитват сериозни затруднения с плащанията. Причината е, че населението в Европа застарява. Те все още могат да си позволят да финансират лечението на всички, въпреки това започват да водят генерична политика. Най-вероятно и нашата здравна каса и частните фондове ще имат същия проблем, тъй като постъпленията са по-малко. Т.е. предизвикателствата пред колегите са няколко – от фармацевтичното обслужване, което да изисква по-малко средства, до въвеждането на електронизация, за да е ясно кой и какви медикаменти приема, защо и как и т.н., важно е и лекарят да може да проследи всички възможни лекарства, които е употребил пациентът, дори част от тях да не са по линия на здравната каса.

Не по-малко важно е и че България изостава по отношение на продължаващото обучение, защото както и при лекарите, архитектите, адвокатите и други значими за обществото професии - науката и технологиите непрекъснато се развиват и променят. Колегите трябва да са наясно, да опресняват и надграждат своите знания и умения, за да могат да отговорят на изискванията на обществото. Това няма нищо общо с възрастта и областта, в която се развиват. В Европа има страни, в които ако не са преминати определен брой обучения, се налагат рестрикции по отношение на практикуването на професията. Това не се отнася само за фармацевтите, а и за лекарите, например.

Какво бихте пожелали на Вашите колеги?

Бих им пожелал две основни неща – на първо място да са здрави и живи, защото това е най-важното. След това всеки един да намери своето щастие в личния си живот и така да направи с делата си, че всички да сме щастливи и в професионалния си живот.

Снимка: Здравен навигатор

 

още от Интервюта

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.