А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

На V-та годишна научна конференция на БАМО бяха представени последни данни от клинични проучвания

21.06.2017 / 13:37 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Това отчете след форума проф. Константа Тимчева.

 

Проф. Тимчева, в качеството Ви на председател на Българската Асоциация по Медицинска Онкология, инициирахте провеждането на V-та годишна научна конференция на организацията, с международно участие (16-18 юни 2017 г., гр. София). Каква е Вашата равносметка в края на събитието?

Смятам, че поредният post-ASCO meeting, проведен у нас, беше полезен за колеги от различни специалности, тъй като представи горещите новини от най-големия световен конгрес по клинична онкология. Броят на регистрираните участници тази година беше твърде голям, наложи се да затворим сайта за регистрации по-рано от определения срок. Доволна съм от интереса, присъствието, активността на колегите. Както обикновено имахме поканени и чуждестранни лектори – смятам, че това също обяснява големия интерес към събитието. Тази година те бяха: Рrof. Tanja Cufer от Словения, която представи новините от ASCO , свързани с рака на млечната жлеза; Рrof. Gerganov от Хановер, Германия изнесе интересна лекция за по-рядко срещани тумори – тези на гръбначния мозък и терапевтично поведение при тях; Рrof. R. Califano от Манчестер, Англия, ни запозна с последните данни за приложение на имунотерапия при белодробния карцином.

На V-та годишна научна конференция на БАМО бяха представени последни данни от клинични проучвания

Кои топици/акценти от срещата бихте отличили като най-атрактивни и важни?

По време на Петата годишна научна конференция на БАМО бяха представени последни данни от клинични проучвания върху повечето локализации на злокачествени тумори. Тази година излязоха резултатите от 2 международни клинични проучвания при болни с рак на млечната жлеза – ALTERNATIVE и APHINITY. И в двете България също участва. По първото клинично проучване беше съобщена една много добра обща преживяемост при лечение с ароматазен инхибитор и анти-HER2 терапия при болни с метастазирал, HER2-позитивен рак на млечната жлеза. Тези резултати дават възможност да се прилага едно по-щадящо, с по-ниска токсичност лечение, което е не по-малко ефективно. Резултатите от второто клинично проучване – APHINITY, също са обнадеждаващи. Оказва се, че добавянето на още един таргетен агент към адювантното лечение на болни с HER2-позитивен рак на млечната жлеза и висок риск от поява на рецидиви и метастази, удължава безрецидивния период и подобрява прогнозата.

Атрактивни са резултатите от първа линия имунотерапия при болни с недребноклетъчен белодробен карцином. Докладвани бяха нови данни за още по-успешно лечение на болни с белодробен карцином и ALK- пренареждане.

Имунотерапия и нови таргетни агенти – така могат да се обобщят новините от ASCO 2017. Доскоро безперспективни локализации, като карциномът на пикочния мехур, тройно негативният рак на млечната жлеза, някои мекотъканни саркоми, се повлияват добре от имунотерапия.

Продължителността на адювантното лечение беше също подробно дискутиран въпрос, бяха изнесени данни от клинични проучвания, с участието на хиляди болни. Търсят се достатъчно надеждни лечебни въздействия, но прилагани за по-кратък период от време, с цел да се намали токсичността от терапията. Локализациите, които бяха обсъждани в тази насока, са дебелочревният карцином и HER2-позитивния рак на млечната жлеза. Засега стандартът остава непроменен. Единствено при болни с много нисък риск адювантното лечение може да бъде по-щадящо.

По време на конференцията д-р Георги Стаменов представи Национален консенсус за съхраняване на фертилитета при онкологично болни и болни с автоимунни заболявания. Този изключително важен документ беше приет през януари тази година, след обсъждане с най-изтъкнатите наши специалисти в областта на акушерството и гинекологията, ендокринологията, репродуктивната медицина, онкологията и хематологията, ревматологията и др.

Ако трябва да очертаете най-актуалните трендове в съвременните терапевтични подходи във Вашата област, кои биха били те?

На първо място това е имунотерапията – тя инвазира почти всички локализации на злокачествени тумори. Това е чудесно, защото дава надежда за лечение и на тумори, смятани доскоро за нелечими.

Таргетната терапия заема също достойно водещо място. Появяват се нови и нови молекули, потискащи различни сигнални клетъчни пътища, съответно блокиращи туморния растеж. Сред тях се отличават т.нар. CDK 4/6 инхибитори. Това са блокери на ензими – циклин-зависими кинази, които участват в регулирането на клетъчния цикъл. В комбинация с хормонална терапия при метастазирал рак на млечната жлеза, те значимо повишават ефективността на лечението.

По отношение на кои локализации може да се говори за по-сериозен терапевтичен напредък след ASCO 2017? Какви още новини бяха съобщени след този най-голям онкологичен конгрес, провел се наскоро в Чикаго?

Най-съществен напредък според мен се отбелязва при малигнения меланом /имунотерапия, таргетна терапия/, при недребноклетъчния белодробен карцином /първа линия имунотерапия, нови таргетни агенти/, при хормонално чувствителния рак на млечната жлеза, при рака на дебелото черво /разлика в терапевтичен ефект и генетични особености между дясното и ляво дебело черво/.

Освен лекарствено лечение, бяха обсъждани и хирургично лечение, и лъчетерапия. Тенденцията е тези методи да бъдат все по-щадящи, тъй като те са локални методи, докато повечето злокачествени тумори са системни заболявания и пригнозата се определя предимно от системното лекарствено лечение.

За втора поредна година, на срещата на БАМО имахте специална сесия за млади онколози. Какво бихте отличили като по-интересно от този панел?

Да, тази среща се проведе за втори път. Отново бяха представени интересни клинични случаи. За първи път тази година млади колеги представиха свои оригинални научни проекти. Тази част от сесията предизвика невероятен интерес. Имаме чудесни млади специалисти, достойни да представят страната ни на големи международни форуми. Горда съм с този факт, догодина отново ще дадем форум на млади специалисти от различни медицински области.

На V-та годишна научна конференция на БАМО бяха представени последни данни от клинични проучвания

В последните години все по-голямо място се отделя на имуноонкологията, но вече се говори по-често и за нанотехнологии и изкуствен интелект. Бихте ли споделили каква е Вашата гледна точка в това отношение?

Нанотехнологиите отдавна вече са факт в онкологията, по-точно в производството на лекарствени продукти с редуцирана токсичност при запазен противотуморен ефект. Тези цитостатици се използват в някои европейски страни, но у нас все още нямат приложение.

Що се касае до изкуствения интелект, машините, колкото и да са умни, могат само да подпомагат човешката дейност, невъзможно е да са взаимнозаменяеми.

(С още подробности от форума на БАМО, ще имате възможност да се запознаете в електронното ни списание „Здравен Навигатор-Онкология”, което ще публикуваме след средата на месец юли)

Снимки: Здравен навигатор и Личен архив

 

още от Интервюта

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.