А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

30.03.2017 / 18:00 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Както ви информирахме, събитието се проведе между 17 и 19 март 2017 г., в Сандански.

 

В рамките на няколко дни специалистите коментираха хирургичните приложения на ултразвуковия скалпел; диференциалната диагноза на шийните кистични лезии; приложението на ДНК полимеразни инхибитори, като допълнение на хирургичното лечение на рецидивираща респираторна папиломатоза и пр.

Представяме ви още отзиви от форума:

Доц. Рангачев

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Доц. Рангачев, приключи поредната силна конференция „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото”. Вие бяхте един от основните участници във форума. Бихте ли очертали някои от по-интересните моменти от събитието, по-конкретно от кръглата маса, която се проведе?

Ставаше въпрос за един доста често срещан проблем при нас, а именно неустановяване на първичното огнище на налични и вече установени метастази, което за съжаление дава много лоши резултати като крайно лечение, поради това, че в 2/3 от случаите не се установява първичното огнище. Тези пациенти имат много по-лоша прогноза от тези, които имат установено първично огнище и метастази, поради което желанието да намерим тази първична туморна формация, която дава тези метастази, ни кара да се борим до край с тази лоша диагноза.

Откриването на конференцията започна със сесия, посветена на ларингологията, на която Вие бяхте модератор. Какво бихте очертали като по-интересни моменти?

В докладите, които се изнесоха имаше една много интересна лекция на колегите от Варна за ултразвуковия скалпел за лечение на стенози при кърмачета, които по принцип винаги са били много проблемни. Поради факта, че този ултразвуков скалпел в България все още не е навлязал в нашата специалност, това беше едно доста полезно научно съобщение, което ни показа, че има бъдеще на този метод.

Като цяло, колективите, които работиха по докладите са основно от двете школи – Клиниката в Пловдив и Плевен. За съжаление, другите колеги не проявяват такъв интерес към онкологията, повечето се ориентират към по-леките части на нашата специалност.

Какво е мнението Ви за конференцията?

Въпреки едновременно протичащите няколко конференции в Ст. Загора и във Варна, имахме доста добра посещаемост, при условие, че нашата гилдия не е от най-големите.

Доц. Върбанова

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Доц. Върбанова, бяхте модератор на сесия „Отология”. Кое бихте отличили като по-интересни моменти?

Преди всичко бях впечатлена от доста сериозния брой участници, които присъстваха на тази, макар и ранна научна сесия. Докладите бяха на високо ниво. Те бяха от чужди гости, автори, които са известни учени. Презентациите бяха на много актуална тема, която решава съдбата на пациентите по отношение на запазване на техния живот – от една страна, а от друга – запазване на слуховата им функция. Това, което ми направи впечатление на тази конференция бе изключително активното участие на колегите от страната, дискусиите и дебатите, които се провеждаха след всяка презентация. Именно това е нещото, което нас научните работници и хората от медицинските университети от България ни прави доволни и по този начин нашата работа добива едно точно измерение.

Какво е Вашето пожелание към колегите Ви?

На първо място – да са живи и здрави, да могат да се справят с предизвикателствата, които съвремието ни предлага и да оцелеят.

Доц. Вълков

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Доц. Вълков, бяхте модератор на една от най-големите сесии по време на конференцията – „Ринология”. Кое бихте отличили като по-интересно?

Аз съм удовлетворен от много добрата организация на нашите колеги от ИСУЛ. Тази ежегодна наша пролетна конференция винаги се посреща с голям интерес от колегите от цялата страна, като това беше доказано и през тази година. Чухме много интересни статии, както базови изследвания, така и много клинични случаи, редки клинични случаи, които не се срещат всяка година. Това обогати нашите познания. Аз бих дал значимото на всички колеги, които дойдоха да покажат своите познания, новостите и съвременните концепции в лечението на УНГ. Много съм благодарен и на фирмите, които подпомагат тази проява, като трябва да отбележа, че с фирмените презентации показахме с кои препарати да лекуваме още по-ефикасно нашите пациенти.

В тази сесия се акцентира на ринологията, като държа да отбележа, че имахме и гости от чужбина. Мисля, че колегите бяха удовлетворени и това се видя по време на кафе-паузите, когато се обсъждат новостите и постиженията в нашата дисциплина.

В сесията, която Вие ръководихте, а и по време на цялата конференция имаше доста доклади на Ваши млади колеги.

По принцип, когато работим по една тема, няма значение кой е оперирал, кой е асистирал, кой е събирал литературния обзор, ние даваме приоритет на младите колеги да направят тази обобщаваща дейност. По този начин те се учат да работят с литературата, да правят необходимите справки, да работят с библиотеката и пр. По този начин се засилва тяхната мотивация и те могат да направят тази презентация, което ги стимулира да бъдат още по-добри при следващото си представяне. Смятам, че това е пътят за младите колеги.

Д-р Вълчева

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Д-р Вълчева, бяхте модератор на сесията „Отология” и изнесохте встъпителния доклад. Бихте ли очертали по-интересните моменти от панела и от презентацията Ви?

Със самата сесия искахме да напомним на колегите, че парализата може да бъде отогенна, а може да бъде и опатична. При отогенните трябва да знаем причините, за да можем да проведем правилното лечение; ако е необходимо да се направи по-голяма операция, декомпресия на нерва и пр. Всичко това е важно за диагностиката и за изхода на лечението.

Що се отнася до моя доклад, това, което бих отличила е, че на първо място на пациентите трябва да поставим правилна диагноза – дали става въпрос за туморен процес, някаква травма, инфекциозен причинител и пр.

Това беше и сесията, в която бяха представени и основните доклади на чуждите гости. Какво Ви направи впечатление?

Те си поднесоха темите много професионално. Те работят доста усилено в тази насока, там има и физикални изследвания, доста проучвания, така че за нас беше интересно да представят техния опит и колко са напреднали.

Какво е мнението Ви за конференцията?

Мисля, че конференцията беше интересна, с добра посещаемост – над 200 души. Хубаво е да можем да обменим опит, да се видим и всеки да каже какво мисли и какви проблеми има.

Д-р Николов

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Д-р Николов, бяхте модератор на първата сесия и имахте два интересни доклада. Бихте ли очертали основните акценти от панела и какво представихте на аудиторията?

Направи ми впечатление, че имаше много интересни доклади. Още първият доклад – за ултразвуковия скалпел и приложението му в ларигиалната хирургия, беше много интересен и с това силно начало се видя, че ни очаква една много успешна и ползотворна конференция.

Що се отнася до моите доклади за приложението на полимеразни инхибитори при лечението на папилома вирусните инфекции, това е един нов метод, който не е прилаган в България. Става въпрос за лекарство, което блокира репликацията на човешкия папиломен вирус и блокира превръщането на заразените клетки в карциномни клетки. В случая единствено хирургията не може да помогне, защото ние оперираме засегнатата част, която виждаме, но съседната лигавица, която изглежда здрава, е инфектирана. Затова ние трябва да използваме някакъв препарат, който да блокира по-нататъшното разпространение на инфекцията и задълбочаването на процеса на малигнизация.

Другият ми доклад беше за имунохистохимичния метод за предсказване малигнизацията на ларингиалния папилом. Това е един метод, който ни помага в период от шест месеца до една година, преди да се е развил рака, да прогнозираме, че това събитие ще настъпи и съответно да вземем мерките, необходими това да не се случи или ако се случи – да сме подготвени по-отдалеч. Известно е, че това заболяване е заразно и при тези пациенти, при които ние сме доказали, че имат такова заболяване, трябва да следват и някои правила по отношение на лична хигиена, хигиена в жилището и пр.

Какво е Вашето обобщение за сесията?

Сесията беше много успешна и чухме много интересни неща, както и много новости в ларингологията.

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

.

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

.

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

.

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

.

Коментари от „Съвременни концепции в лечението на ушите, носа и гърлото“

Снимки: Здравен навигатор

 

още от Избор на редактора
още от Уши, нос, гърло

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.