А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

03.10.2012 / 12:29 - obshta medicina
 
 Facebook

Те се включиха в провелия се XIII Белинов симпозиум. Zdravennavigator ви представи първите коментари от форума вчера. Днес имате мъзможност да се запознаете с още няколко гледни точки.

 

Мнения на известни специалисти по оториноларингологияДнес имате възможност да се запознаете с гледните точки на проф. Иван Ценев, на доц. Вичева, д-р Рангачев, д-р Джослинг и д-р Кабакчиев. Първите коментари от състоялия се в края на миналата седмица форум, имахте възможност да прочетете вчера - http://www.zdravennavigator.bg/article/spetzialisti-oblastta-otorinolaringologiiata/15957.


Припомняме, че XIII Белинов симпозиум с международно участие се проведе от 28 до 30 септември в хотел Мелия Гранд Ермитаж. Форумът бе организиран от Националното сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия съвместно с Асоциация на лекарите по оториноларингология „Проф. Д–р Стоян Белинов”.


Гост лектори на симпозиума бяха Проф. Д-р Юджийн Майърс (САЩ), Проф. Карл Хьорман (Германия), Проф. Харуо Такахаши (Япония), Д–р Джон Паланч (САЩ), Проф. Дан Флийс (Израел).


Проф. Иван Ценев, началник на Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Проф. Ценев, бяхте модератор на първата част на форума. Вашият коментар за XIII Белинов симпозиум.

Този конгрес е ежегоден. В програмата са включени всички по-важни заболявания и проблеми в нашата специалност. Искам дебело да подчертая, че ние се докосваме до някои значими проблеми за заболяванията и това е изключително важно за всички колеги, които участват в настоящия симпозиум. Конгресът е авторитетен и поради факта, че участват доста чужденци от САЩ, от Израел, от Германия и т.н. Те изнасят изключително важни неща.
Що се касае до лекциите, които ние представяме и на които наблягаме, това са злокачествените заболявания, които напоследък засягат много млади хора. Виждате също, че слухоподобряването е поставено също на важно място в рамките на конгреса, а също така ринологията, заболяванията в носната кухина и т.н. Тоест, тематиката е доста разнообразна.
По отношение на онкологията, виждате, че тя бе коментирана и то по-специално от колегата Майърс от САЩ. Ние все още сме на ниво оперативна интервенция като основна, но в никакъв случай не смятам, че тя ще бъде неглижирана при прилагането на химиотерапия и лъчетерапия. Наблюденията ми за онкологичните заболявания са, че те се подмладяват. Непрекъснато възрастта слиза, което е доста лош показател. Другото, което е, че тютюнопушенето в България, независимо от рестрикциите, продължава да се шири доста масово. Има една корелация между появата на ларингеалния карцином и белодробния карцином, а те са обикновено фатално протичащи.

Какво е посланието ви към вашите млади колеги?

Много упоритост, много четене и много работа. Талантът е хубаво нещо, но не е достатъчно. Трябва много упоритост и работа.

Доц. Диляна Вичева, председател на Българското ринологично сдружение, лекар в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести на УМБАЛ „Свети Георги” гр. Пловдив

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Доц. Вичева, коментарът ви за XIII Белинов симпозиум и какво предстои на вашето дружество.

Конференцията XIII Белинов симпозиум е с изключително голямо световно значение, тъй като основни участници в конференцията бяха Джон Паланч от САЩ, проф. Юджийн Майърс – бащата на онкологията в нашата специалност, проф. Харуо Такахаши от Япония, проф. Карл Хьорман и проф. Дан Флийс. С тези си присъствия те допринесоха изключително за осъвременяване на методите на лечение и обогатиха знанията на всички български оториноларинголози. Паралелно с това много видни наши лектори изнесоха доклади, които са на европейско ниво и отговарят на новите методи за лечение.
Що се отнася до Българското ринологично сдружение от 21 до 23 февруари ще покани в Пловдив проф. Йохан Вернер, който ще изнесе лекция за ангиофибромите около носа. Той е специалист в тази насока и е световен онколог в нашата област. Той идва с добрата мисия да договори колаборация между нашата и неговата клиника за размяна на кадри, обучение на млади специалисти, студенти.
Друг важен момент е, че в УМБАЛ „Св. Георги” ще се изгради нова операционна зала, която ще бъде за оториноларинголози, неврохирурзи и ортопеди. В тази нова операционна зала ще правят множество операции, на по-особени случаи – пациенти с тумори други образувания в главата. Там на практика ще се извършва хирургия на глава и шия. В този смисъл ще направим хирургия на живо и сме поканили много известни немски имена. На този курс – хирургия на живо, нашите млади специалисти ще имат възможност да се запознаят с конкретни пациенти, какви трябва да са стъпките по време на оперативното лечение.
Следващата среща на Българското ринологично сдружение ще бъде през октомври – от 23 до 26. Тогава ще се проведе втора българо-италианска среща и шести курс по ендоназална синус хирургия. Той ще се проведе в Триест през 2013 г., като засега участие са заявили около 75 души от България, които имат желание да се включат в тази българо-италианска среща. Освен това, през месец ноември ще се проведе среща на световните ринологични сдружения в Египет, като България е партньор-участник и специално за нас ще има 40% отстъпка от цената за участие в конгреса. Паралелно с това от нас се иска да имаме една българска ринологична сесия с наши доклади, които да бъдат представени на този конгрес.

Д-р Ю. Рангачев

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Д-р Рангачев, коментарът ви за XIII Белинов симпозиум и кои бяха основните моменти във вашия доклад.

Симпозиумът бе проведен при голямо участие на колеги от чужбина, както и на колеги от цялата здравна мрежа в страната. Бяха представени много доклади от чужди лектори, които предизвикаха голям интерес, особено презентациите на колегите от САЩ и Германия. Беше обърнато особено внимание на оперативното лечение на глухотата, като активно участие взеха двете водещи фирми, които предлагат имплантите. Беше обърнато внимание на ендоназалната хирургия, която навлиза вече не само в големите, но и в по-малките градове и постиженията на колегите са много добри. И не на последно място трябва да отбележим, че се обърна особено внимание на онкохирургията, която има все по-голяма роля в развиващия се свят за спасяването на човешкия живот.
В моя доклад представих един случай от нашата клинична практика. Става въпрос за 60-годишен пациент с едно от най-редките заболявания в онкохирургията – сарком на ларинкса. В България може би официално са публикувани 4-5 такива случая. Направена е една органосъхраняваща операция при едно малигнено заболяване, като пациентът не губи никаква функционалност – нито в говора си, нито в дишането. Единственият оперативен недостатък е оперативният белег, който остава на шията.

Д-р Джослинг

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Д-р Джослинг, какви бяха основните акценти в презентацията ви?

Аз пристигнах в България, за да представя нови продукти при лечение на алергичен ринит. Посредством това лечение пациентите се предпазват от влиянието на полените и другите дразнители. Това е много просто и безопасно лечение, което се основава на множество клинични проучвания.

Д-р П. Кабакчиев

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Д-р Кабакчиев, коментарът ви за конференцията и основните моменти от вашия доклад.

Конференцията е чудесна, добре организирана, докладите са прекрасни, а гостите от чужбина – много интересни и популярни. Научихме много нови неща, които за съжаление не винаги могат да се приложат у нас. Надеждите ни все пак са, че след време новите технологии ще могат да станат част от работата ни, въпреки недостига на финансов ресурс в системата на здравеопазването у нас. Много се надявам младите колеги да получат възможностите да работят с нови технологии. Още повече, че част от реализацията на хората не е само финансовата страна, а и възможността те да имат на разположение нови технологии, с които да работят.
По отношение на моя доклад, трябва да кажа, че аз работя основно върху носа и синусите. Единият от докладите ми е свързан със заболяванията на синусите, свързани със зъбни инфекции. Смятам, че имаме значителен напредък.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Пленарна сесия с председател проф. Бенчев и секретар доц. Вичева.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Лекция на проф. Хьорман.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Той изнесе доклад по доста актуална през последните години тема.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Лекция на проф. Паланч.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Проф. Паланч демонстрира възможностите на новите технологии.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Какво сочат наблюденията?!

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Какво още е добре да се има предвид?!

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Презентация на проф. Майърс.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Тя бе посветена на онкологичните проблеми.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Някои ключови принципи.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Пленарна сесия "Ринология", с председател доц. Цветков и секретар д-р Кабакчиев.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Лекция на проф. Флийс.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Професорът по време на презентацията си.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Неговата лекция бе посветена на лечението на параназалните тумори на синусите.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Как се развива хирургията?!

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

И какво е бъдещето?!

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Проф. Флийс.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Лекция на д-р Сербезова.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Цели на проучването.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Рядък клиничен случай представиха от МБАЛ - Бургас.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Риносинуитите като едни от най-честите заболявания.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Пленарна сесия "Ларингология" с председател проф. Досков и секретар д-р Рангачев.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Представяне на клиничен случай, д-р Милев.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Аудиторията следеше с интерес презентациите.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Случаите, които бяха представени дадоха повод за дискусии.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Д-р Асенов по време на лекцията си.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Анатомия.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Доклад на д-р Вълчева.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Д-р Вълчева по време на презентацията.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Тумори на ларинкса.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Епигенетични промени при ларингеалната карциногенеза.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Презентация на д-р Йорданов.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Карциногенеза.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Доклад на д-р Рангачев.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Д-р Рангачев по време на презентацията.

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

Фирма "Медицинска Техника Инжeнеринг" като постоянен участник на мероприятието Белинов симпозиум през тази година също участва с изложбен щанд. Опитахме се да покажем както винаги новите неща, които предлагаме в областта. През тази година сме дали акцент на две хирми производители, които представяме в България - фирма Атмос-Германия и Уел Чалин-САЩ.


За фирмата от САЩ новото, което показваме досега не е присъствало на нашият пазар. Това е дигиталният отоскоп, който позволява директно през USB кабел да излиза образа на всеки един компютър, било то стационарен или лаптоп. Нещото, което е много удобно за практиката е ниският ценови диапазон на оборудването. Тоест, всеки един специалист би могъл да си го позволи в ежедневната си работа в собственият си кабинет. Другото, което е много практично и удобно е една аспирационно-ригационна система за промивка на уши, мъничко устройство, което директно се включва към батерията на мивката. То замества големите УНГ юнити.


За фирма Атмос също представяме две нови неща, като за съжаление поради техните размери сме ги представили на ниво проспекти. Едното е новият диагностичен Идиомикроскоп и второто е новият УНГ юнит С системата. Това са нещата, които представяме тази година като новости в областта на УНГ.

Успоредно със симпозиума се проведе и фирмено изложение, в което участваха водещи компании. Щандът на "Медицинска Техника Инженеринг".

Мнения на известни специалисти по оториноларингология

За организацията и логистиката на симпозиума се погрижиха от Компания за международни конгреси (CIC).

Снимки: Zdravennavigator

 

още от Избор на редактора
още от Уши, нос, гърло

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.