А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

15.06.2017 / 15:30 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Форум на тази тема се проведе на 9 и 10 юни в София.

 

Събитието предизвика доста сериозен интерес, отчете пред Здравен навигатор основният инициатор на срещата – доц. Пл. Гацов.

В рамките на форума се коментираха теми като: Остра и хронична сърдечна недостатъчност – съвременен диагностичен и лечебен подход; Сърдечна недостатъчност и железен дефицит; Спортно сърце – спорт и кардиомиопатии; Една година след актуализиране на препоръките за лечение на сърдечна недостатъчност – промени ли се лечението на пациентите” и др.

Повече за събитието – от доц. Пл. Гацов:

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

Доц. Гацов, бихте ли очертали по-интересните моменти от събитието, което проведохте и евентуално на какво бихте акцентирали като тематика, в качеството си на модератор на форума?

Събитието очевидно предизвика сериозен интерес, тъй като залата беше пълна. Не бих могъл да кажа точно колко са участниците, но вероятно са поне около 150 души. Тематиката на форума е интересна и изключително актуална, при това не само за България, а и за целия свят, тъй като сърдечната недостатъчност представлява един сериозен проблем, който за жалост не намалява, а се разраства.

Лекциите бяха интересни доколкото третират първо правилата за диагностика и лечение, които са общоевропейски и до някаква степен глобални. От друга страна – имахме възможност да наблюдаваме детайлизиране на определени нозологични единици и определени състояния, които изискват по-специално внимание от гледна точка на кардиолозите за диагностиката и лечението им, както и това да се представи новата идея за създаване на национален регистър. Т.е. създаване на списък от болните в България, които имат това заболяване и вече със съответните цели, този регистър да послужи за тяхното лечение и профилактика.

Бихте ли се спрели на новостите в лечението на сърдечната недостатъчност?

Има нови медикаменти, които тепърва навлизат и са включени в правилата за лечение на сърдечната недостатъчност. Има естествено и лекарства, които са малко по-отдавна наложени в лечението на това състояние. Всички те е необходимо да се наложат в България, за да може лечението на пациентите да бъде по-успешно и те да могат да живеят по-качествено и дълго.

Какво е важно да се знае по отношение на изискванията на Европейския национален регистър?

Важно е да се отчете, че те са непълни. Ние нямаме цялата информация, а разполагаме само с откъслечни данни, с определена извадка. Идеално би било да се знае всичко за тези болни. Т.е. да знаем във всеки един момент колко такива болни има, как те се лекуват и т.н. Това разбира се е много трудна задача, тя е времеемка и изиска много труд, както и съответното финансиране, което не е лесно да бъде постигнато.

В рамките на форума коментирахме и проблема с лечението на болните с ниска фракция на изтласкване, т.е. с лоша помпена функция на сърцето и това какво се променя в терапията, след като излязоха нови правила. Те бяха оповестени точно преди около година и ние трябва да се настроим като практика в България спрямо тях. Нови подходи, медикаменти и пр., но трябва да се има предвид, че всичко това се пречупва през знанието и подхода на конкретния лекар.

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

.

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

.

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

.

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

.

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

.

Остра и хронична сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии

Снимки: Здравен навигатор

 

още от Новини от деня
още от Сърдечна

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.