А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Правителството обеща демонополизация на НЗОК, развитие на е-здравеопазването и регистър на медицинските изделия

04.08.2017 / 09:30 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Това е разписано в програмата на управляващите до 2021.

 

Правителството обеща демонополизация на НЗОК, развитие на е-здравеопазването и регистър на медицинските изделияПоетапна демонополизация на НЗОК, развитие на електронното здравеопазване, създаване на Национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, по-стриктен контрол за наблюдение на лекарствата и ограничаване на износа им при необходимост - това са само част от разписаните мерки в сектор „Здравеопазване“ в управленската програма на кабинета за периода 2017-2021 година, която беше приета от Министерски съвет.

Управляващите са разписали в плана си за управление демонополизация на НЗОК, което беше и една от точките в предизборната им кампания. Как точно ще се осъществи това от програмата на властта обаче не става ясно. За целта управляващите ще черпят идеи от обществен дебат относно демонополизацията на НЗОК, който ще трябва да начертае и моделите и средствата за постигане на демонополизация.

В програмата им е разписана още подкрепа на политики за увеличаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски, както и подкрепа на информационни кампании за повишаване на доброволното изпълнение на задълженията за здравноосигурителни вноски. Обвързване на критериите за качество на медицинските дейности с достъпа до финансиране с ресурса на НЗОК е друга мярка, която планират управляващите. Във визията си за сектор здравеопазване те ще разчитат и на Националната здравна карта, въз основа на която ще развият механизми за осъществяване на селективен подбор при избора на изпълнители на медицински услуги, финансирани от касата, е посочено още в програмата им, касаеща здравноосигурителния модел. В него се залагат и промени в пакета болнични дейности, които се финансират от НЗОК, с цел извеждане на дейности в извънболничната помощ, както и усъвършенстване на механизмите на остойностяване на медицинските дейности, отчитащи всички компоненти, включително и труда на медицинските специалисти.

 

още от Избор на редактора

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.