А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

У нас ще бъде регламентирано лечението с т. нар. медикаменти за състрадателна употреба

11.08.2017 / 12:45 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Това става с промени в Закона за лекарствата.

 

У нас ще бъде регламентирано лечението с т. нар. медикаменти за състрадателна употреба13 години след създаването и приемането на европейския регламент, у нас ще бъде регламентирано лечението с т. нар. медикаменти за състрадателна употреба. Това е третата промяна в Закона за лекарствата, освен тези за клиничните изпитвания и паралелния износ, оповестени от Министерството на здравеопазването.

Съгласно еврорегламента, лечението на група от пациенти, страдащи от хронично или тежко инвалидизиращо заболяване или от болест, която може да се счита за животозастрашаваща, без възможност да бъдат добре лекувани с помощта на разрешено в съответната държава лекарство, може да се извършва с медикамент, за който е подадено заявление за издаване на разрешение за употреба или е в процес на провеждане на клинично проучване.

Предвижда се в наредба на министъра на здравеопазването да бъдат регламентирани условия и ред, при които да се извършва лечението с лекарство за състрадателна употреба. „По този начин ще се даде възможност на пациентите, които не са включени в клинично изпитване, да получат достъп до лечение, когато липсва алтернатива и лекарственият продукт не е разрешен в друга държава“, посочват от МЗ.

Страната ни все още е на първо място по неблагоприятни основни здравно-демографски показатели от всички държави членки на Европейския съюз. С предложената промяна в ЗЛПХМ, която касае хронични и тежки инвалидизиращи заболявания, както и животозастрашаващи заболявания, които са в челните места за смъртност или инвалидизиране, се дава възможност за подобряване на достъпа до иновативно лечение на нуждаещите се пациенти, отбелязват още от ведомството.

 

още от Новини от деня

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.