А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

21.11.2012 / 09:30 - obshta medicina
 
 Facebook

ОПЛ имаха възможност да се запознаят с актуални проблеми в областта на кардиологията, както и да проверят знанията си по време на интерактивните сесии. Zdravennavigator представя мнения на няколко от лекторите-кардиолози.

 

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в ПловдивЗа пръв път по време на тазгодишната Национална научно-практическа конференция на НСОПЛБ, която се проведе от 15 до 17 ноември в Пловдив, общопрактикуващите лекари и кардиолозите проведоха съвместен панел. Със специалното участие на Дружеството на кардиолозите в България се разгледаха практическите аспекти на амбулаторното лечение на сърдечната недостатъчност, приложението на антикоагуланти при предсърдно мъждене, обсъдиха се казуси и разчитане на ЕКГ при различни състояния в ежедневната практика и др.


Началото на партньорството между НСОПЛБ и Дружеството на кардиолозите в България бе поставено още по време на ХIII Национален конгрес по кардиология, който се състоя в София в началото на месец октомври. Тогава от ДКБ бяха предвидили специална сесия, насочена към общопрактикуващите лекари. В Пловдив партньорството се затвърди с организирането на поредния съвместен панел, като очакванията както на семейните лекари, така и на кардиолозите са това да се превърне в традиция.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив
Zdravennavigator събра няколко коментара от специалисти по кардиология, които бяха и лектори на форума на фамилните лекари.

Доц. д-р Елина Трендафилова, Национална Кардиологична Болница

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Доц. Трендафилова, с какви впечатления останахте от Националната научно-практическа конференция на НСОПЛБ, още повече, че за първи път по време на форума се организира специален панел съвместно с ДКБ?

Двете дружества за първи път успяваме да си подадем ръка в тази насока. Всъщност това се случи още по време на нашия конгрес по кардиология. Тогава имахме сесия специално за общопрактикуващите лекари.
Мисля, че това е начина за работа. Пациентите ни са общи и ние трябва да работим заедно, за да подобрим качеството и продължителността на живота на пациентите ни. Смятам, че е добре тази първа стъпка да бъде продължена и да се превърне в традиция.

По време на форума представихте пред семейните лекари лекция за избора на терапия при пациентите с предсърдно мъждене.

Това е изключително важен проблем, защото тези пациенти са много, ще стават все повече и все по-трудни за лечение. Рисковете при пациентите с предсърдно мъждене всъщност са исхемичен инсулт и системни емболии. И ние можем да предотвратим по-голямата част от тях с антикоагулантната терапия.
Антикоагулантната терапия се назначава от кардиолог, но пациентите се проследяват от общопрактикуващите лекари. Когато имат проблеми и усложнения при тази терапия те първо отиват при общопрактикуващите си лекари, така че те трябва да познават съвременните антикоагуланти, начина им на действие, индикациите, контраиндикациите за приложение и съответно как да реагират в трудни ситуации. Това е изключително важна тема за общопрактикуващите лекари, които досега са работили само със старите орални антикоагуланти. Вече има нови антикоагуланти, които навлизат широко в терапията, защото имат редица предимства пред старите.

Успяват ли според вас личните лекари да се справят сравнително адекватно, натъквайки се на пациенти с подобно заболяване?

Моите впечатления са, че нито кардиолозите, нито общопрактикуващите лекари се справят адекватно. Това показват и регистрите в цял свят.
Витамин К антагонистите имат доста ограничения, поради което не се изписват правилно или въобще не се предписват. Това е и една от причините да се търсят нови антикоагуланти, които да заместят старите, защото витамин К антагонистите са много ефективна терапия. Проблемът е, че те са доста евтини, не се предписват в достатъчна степен и не се предписват правилно. Всъщност, в един анализ на регистър с пациенти с предсърдно мъждене от всички получаващи терапия, тези които са с адекватен контрол и адекватна антикоагулантна терапия, са около 10-15 %. Това е много нисък процент и като вземем честотата на инсулта и последиците от него, нещата наистина изглеждат сериозно. Става ясно, че има нужда от нова терапия, която да не налага толкова сериозно проследяване, а отговорът да бъде по-предсказуем. Дори цената на това да е малко по-голямо кървене.
Единственият проблем досега е бъбречната функция, която действително трябва да се следи. Неслучайно този подход не е подходящ при пациентите с напреднала бъбречна недостатъчност и креатининов клирънс под 30 ml/min.


Д-р Димитър Марков, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Д-р Марков, докладът, който изнесохте по време на националната конференция на НСОПЛБ бе посветен на ЕКГ при проводни нарушения и пейсмейкъри.

Това е специфичен проблем. Пейсмейкърите съществуват отдавна, но при тях е по-специфично ЕКГ-то. И тъй като технологиите напредват, пейсмейкърите стават по-усъвършенствани, трябва да се познават добре, а също така и проблемите водещи до имплантацията им.

Добре ли се справят общопрактикуващите лекари или има още какво да се желае според вас?

Има разбира се какво да се желае. В повечето случаи кардиолозите насочват пациентите за имплантация на пейсмейкъри. Може би ние като специалисти, работещи в университетски болници нямаме толкова тесен контакт с общопрактикуващите лекари, но и те естествено изпращат пациенти.

През тази година за първи път по време на националната конференция на НСОПЛБ се провежда специална сесия с ДКБ.

Фактически дебютът беше на нашия конгрес по кардиология, където направихме сесия за общопрактикуващите лекари. Смятам, че има голяма полза от такива срещи. Още повече, че всичко това в крайна сметка се прави за благото на пациента.


Д-р М. Стоянов

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Д-р Стоянов, спряхте се на ЕКГ при ритъмни нарушения по време на лекцията, която изнесохте пред общопрактикуващите лекари на националната им конференция.

Целта на моята лекция беше свързана с това да припомним някой основни електрокардиографски белези на ритъмните нарушения, които са най-често срещани в ежедневната практика. Това, което се постарах без да навлизам естествено в допълнителни подробности, е да могат да бъдат разпознавани достатъчно ефективно и вярно. И съответно накратко се опитах да представя основните лечебни стратегии и поведения. Тоест, необходимия минимум от изследвания, медикаментозното лечение след това и какви допълнителни изследвания трябва да се направят като се насочат пациентите към специалист за допълнително уточняване и лечение.
Акцентирах, че надкамерните смущения се лекуват доста добре и се повлияват с немедикаментозни средства, каквато е катетърната аблация.

В края на лекцията ви общопрактикуващите лекари имаха възможност да проверят знанията си, отговаряйки интерактивно на няколко зададени от вас въпроса. Добре ли се справят?

Това, което ми прави впечатление е, че те имат едно доста добро средно ниво на познаване на електрокардиограмата.


Мария Радмилова

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Аудиторията по време на сесията, която бе организирана от НСОПЛБ съвместно с ДКБ.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Д-р А. Сиракова изнесе доклад на тема - Лечение на сърдечната недостатъчност в амбулаторни условия.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Дивайс терапия.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Лечение на сърдечна недостатъчност.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Доклад на доц. Е. Трендафилова.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Предсърдното мъждене като проблем.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

ПМ - епидемията на 21 век.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

ПМ има сериозни последици.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Рискът от инсулт не зависи от вида на ПМ.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Презентация на д-р М. Стоянов на тема - ЕКГ при ритъмни нарушения.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Камерни екстрасистоли.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Участниците в сесията имаха възможност интерактивно да проверят знанията си.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Докладът на д-р С. Иванов от ВМА бе на тема - ЕКГ при остър коронарен синдром.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Белези за стар миокарден инфаркт.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

NSTEMI.

Специален панел с ДКБ по време на националната конференция на НСОПЛБ в Пловдив

Момент от поредния отговор на въпрос от страна на аудиторията.


Снимки: Zdravennavigator

 

още от Избор на редактора
още от Сърдечна

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.