А Н К Е Т А

Ще внесе ли Здравната карта по-голям ред в системата?

 Да, защото най-сетне ще има ясни правила.
 Не, ще пострадат малките лечебни заведения.
 Трудно ми е да прогнозирам.


BGtop

Витамин К2 (Kinon) – ползи от приложението му в костното здраве и отвъд него

08.09.2016 / 15:45 - Здравен навигатор
 
 Facebook

Разговор с д-р Цветанка Петранова, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София.

 

Витамин К2 (Kinon) – ползи от приложението му в костното здраве и отвъд негоД-р Петранова, Вие изнесохте лекция за Kinon – витамин К2. Каква е връзката между него, витамин D и калция?

Тя е изключително деликатна, но много тясна връзка, която обуславя добрите резултати в профилактиката и лечението на остеопорозата. Познанието по отношение на витамин К доста се разви през последните години в Европа, в Япония по-отдавна този витамин е известен. Доказа се, че приемът само на калций или дори на калций и витамин D без К2 би могъл да бъде по-скоро вреден и да доведе до калцификация на съдовете, до атеросклероза, без да има позитивен ефект върху костите. Ние трябва да оптимизираме нашия терапевтичен подход по отношение на добавките – задължително витамин D и витамин К2. Калцият конкретно се решава при пациентите – при голяма част от тях бихме могли да разчитаме на елементарния прием. Това е една изключително тясна връзка между двата витамина, която гарантира успеха.

Витамин К2 (Kinon) – ползи от приложението му в костното здраве и отвъд него

Как действа витамин К?

Витамин К действа на много нива, той има позитивен ефект не само върху костите, но и върху много други органи и системи. Вече има доказателства за профилактика на диабет тип 2, при редица неврологични заболявания. Той може да обърне хода на атеросклерозата. В голяма част въздействието му се опосредства чрез витамин К зависимите протеини, като до момента те са 19 на брой. Особено значение, което прави тясната връзка между кост и съдове, имат матриксният Gla-протеин и костният Gla-протеин. Най-младият протеин, открит през 2008 г., дава надежди при оптимизиране на терапевтичния подход при карциномите.

До какви заболявания води липсата на витамин К?

До много заболявания. Това е всеобщ проблем, защото е доказано, че е нисък приемът на витамин К с диетата. Дефицитът му може да доведе в най-голяма степен до остеопороза, атеросклероза, редица неврологични заболявания, инсулти, инфаркт на миокарда , болест на Алцхаймер, деменция, захарен диабет тип 2 и карциногенеза.

Вие споменахте за връзката на витамин К и сърдечносъдовите заболявания.

Тя е много тясна. Всъщност ролята на витамин К е да регулира и да насочва правилно движението на калция в организма. Дефицитът на витамин К2 се асоциира обикновено с две успоредно протичащи заболявания – остеопороза и атеросклероза (съдова калциноза).

Какви са причините за този дефицит?

Има много причини. Първата е нисък прием с диетата, но също така причини са и редица хронични заболявания – чернодробни заболявания, заболявания на гастроинтестиналния тракт, прием на медикаменти, които водят до редукция на усвояването на витамин К. Тук трябва да споменем, че както приемът на калций без витамин К може да бъде вреден, така и приемът на статини без достатъчен прием на витамин К2 също може по-скоро да навреди, отколкото да помогне на пациента. Някои антикоагуланти, антиконвулсанти също водят до понижени нива на витамин К. Ето защо е необходимо колегите да подобрят познанията си по отношение на витамин К2, който има роля в профилактирането на много заболявания.

Снимка: Здравен навигатор

 

още от Интервюта
още от Ревматология

За да продължите да четете ЗДРАВЕН НАВИГАТОР е необходимо да декларирате, че сте медицинско лице.