Бе проследена от председателя на организацията по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Бяха отбелязани по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Организират през тази седмица в цялата страна.

Казва доц. д-р Георги Чернев за конфокалната рефлексна микроскопия и диагностиката при кожните тумори.

Бе представена на Европейския онкологичен конгрес в Амстердам.

Това заяви доц. д-р Снежина Василева, специалист-дерматолог в УМБАЛ "Александровска".

Бе извършена от немски специалист в областта на дерматологията в Стара Загора.

Това коментира доц. д-р Снежина Василева, специалист-дерматолог в УМБАЛ "Александровска".

На Югоизточния клон на Българското Дерматологично Дружество с международно участие.

Данните бяха оповестени от д-р Развигор Дърленски от "Токуда".