На 14 май, УМБАЛ "Александровска" отново ще бъде един от центровете на ІХ-та Национална кампания за скрининг и профилактика на кожния рак "ЕВРОМЕЛАНОМА 2014".

Това коментираха дерматолози, дни преди провеждането на поредната кампания за предпазване от кожен рак Евромеланома 2014.

Споделя доц. Георги Чернев, основател на първата специализирана клиника по онкодерматология "Онкодерма" в София.

Сложи финал на тазгодишния научен сезон. За събитието се събраха множество специалисти в областта.

Преподаватели ще бъдат известни дерматолози.

Участват в кампанията за диагностика на кожните алергични заболявания.

По време на 22 научна конференция "Софийски дерматологични дни".

Бе проследена от председателя на организацията по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Бяха отбелязани по време на 22-та научна конференция Софийски дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев".

Организират през тази седмица в цялата страна.