Дебат под този надслов се проведе на 13 ноември по повод Световния ден на диабета (14.11).

То ще отвори врати на 19 октомври.

На кампанията "Открито за диабета".

За справяне с предизвикателствата в лечението на захарния диабет тип 2.

Симпозиум по темата се проведе по инициатива на Merck.

Провеждат кампания за борба с диабета.

Организацията отбеляза юбилей на 6-ти ноември в София.

Да финансира инсулиновите помпи за деца.

С подобна хипотеза излизат учени от Австралия.

В борбата срещу диабета.

За лечение на диабет тип 2, показал значимо понижаване на кардиоваскуларен риск.