Такъв отчитат от РЗИ в Плевен.

Обновяване на отделението по Гастроентерология с нова модерна апаратура.