Това става ясно от оповестените от НЗОК нови критерии за лечение.

Това става ясно от определение на тричленния състав на ВАС.

Сбирките се организират по инициатива на Sanofi.

В рамките на два дни, Дюселдорф е домакин на 19-я международен симпозиум по ендоскопия.

Ще се състои среща за критериите за лечение на хроничните вирусни хепатити.

Подсигуряващи т. нар. безинтерференова терапия.

Форумът ще се състои между 24 и 26 март 2017 г.

Във връзка с новите правила за лечение на хепатит С.

Ще бъдат лекувани с най-модерната към момента безинтерферонова терапия.

За това предупреждава Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC), цитиран от Изпълнителната агенция по лекарствата.