Във връзка с новите правила за лечение на хепатит С.

Ще бъдат лекувани с най-модерната към момента безинтерферонова терапия.

За това предупреждава Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC), цитиран от Изпълнителната агенция по лекарствата.

бяха във фокуса на серия срещи, организирани от Sanofi.

Серия симпозиуми по темата организира Sanofi.

Здравен навигатор ви представя отзиви от организаторите на форума, който се провежда в София.

Организира безплатни гастроентерологични прегледи.

Вирусът на хепатит С да бъде напълно елиминиран до 2030 г.

Ще бъде отбелязана с безплатни изследвания в София и Варна.