Това сочат последните оповестени данни на Евростат.

Обяви графика за прегледи в Звеното по асистирана репродукция.

Повишаващ процента на реализирани бременности до 70-80%.

По програмата за асистирана репродукция на Община Велико Търново.

Британските специалисти кандидатстват за разрешение за провеждане на тестове върху 20 жени.

Това сочат данните от началото на годината.

Насочена към репродуктивното здраве на учащи млади жени и мъже.

Реши да освободи от длъжност управителя на СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов“ д-р Радослав Минков.

Здравен навигатор честити празника на специалистите, работещи в областта.

Посреща Бабинден със 127 новородени.

Са от ин витро-бременности.