Ще изглежда Родилното отделение в Бургас, след предвиден ремонт.

Това сочат данни на Световната здравна организация.

При менопаузални оплаквания.

Проект за Майчино и детско здравеопазване сред групи в риск.

Както вече ви информирахме, форумът се проведе от 17 до 19 март в "Боровец".

Представи "Медицинска Техника Инженеринг" по време на форума по гинекология.

Отчитат в Специализираната АГ болница – СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" във Варна.

Форумът се проведе от 17 до 19 март в "Боровец" и премина под наслов "Модерна профилактика в гинекологията".

Участваха в поредния Национален конгрес на лекарите в областта. Форумът се проведе в "Боровец".

Това сочат последните оповестени данни на Евростат.

Обяви графика за прегледи в Звеното по асистирана репродукция.