Подобна програма стартира за първи път у нас и отговаря на всички изисквания на Министерство на здравеопазването.

За център за семейно планиране и репродуктивно здраве.

Се диагностицират по време на профилактични прегледи.

В дъното на таблицата традиционно стоят Ямбол, Разград и Видин.

За ин витро процедура от Общината.

По програмата "Асистирана репродукция" в Русе, се променят.

Повече за значението на фолиевата киселина, витамините и здравословното начало, разговаряме с доц. д-р Емил Ковачев.

Ще изглежда Родилното отделение в Бургас, след предвиден ремонт.

Това сочат данни на Световната здравна организация.

При менопаузални оплаквания.

Проект за Майчино и детско здравеопазване сред групи в риск.