Доц. Киров: „Здравните ни политици трябва да разберат, че с трици маймуни не се ловят!”

Тя трябва да се започне рано, за да се постигне много.

Председателят на A GP/FM SEE пред Здравен навигатор.

Отзиви от Националната научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието с международно участие.

За един диагностичен метод, който намалява риска от ненужно поставяне на стентове.

Д-р Желева: „Хепатитът не боли и затова е толкова опасен”.

Това заяви пред Здравен навигатор новият председател на БДББ доц. Владимир Ходжев.

Пред екипа на проф. Пламен Кинов той демонстрира минималноинвазивни хирургични техники.

Оптимистичната равносметка след един успешен за българската психология конгрес.

Това отбеляза новият председател на Българското дружество по неврохирургия – проф. Николай Габровски.

Това казва д-р Ива Гаврилова, тазгодишният носител на наградата на МОРЕ за принос в клиничната онкология.