Рискът от възникване на алергична реакция е единствената доказана опасност от генно модифицираните храни.

Проф. Байкова, една от встъпителните презентации на VIII Национална конференция по хранене бе Ваша - "Медикобиологични и социални предизвикателства от използването на ГМО в хранителната промишленост", кое е най-същественото от Вашия доклад?


През последните няколко декади, с цел удовлетворяване потребностите на стремглаво нарастващия брой хора и очаквания недостиг на храна в някои региони, се прилагат нови биотехнологии, въз основа на вече съществуващите.

Какво е било използвано досега? Примери са набухвателите в хляба - маята, ферментацията на пиво и прочие. Вече обаче се търсят методи за увеличение на добива от съответни растителни култури, води се по-ефективна борба срещу вредителите, съставът на определени растителни храни се насочва към желан подобен такъв -например повишаване на белтъчното съдържание или определена съставка-.

Съвременната общественост, особено е Европа, е много скептична, но това има своите основания. Защо? Защото голяма част от соевото зърно по хранителен състав значително се доближава до състава на месото и представлява перспективна алтернатива за неговото заместване. Това е добре, защото продукцията на месо е много по-скъпа и вредяща от екологична гледна точка. Биотехнолозите са насочени към т.нар. рекомбинантни технологии - включване на ДНК на съответен биологичен вид в друг такъв и моделиране на състава. Днес над 90% от соята, 70% от царевицата, голяма част от памука и рапицата са генно модифицирани.

От тук идват и опасенията на научната общност. Предполага се, че ако съответен индивид е с алергична предиспозиция към някаква храна и приеме продукт с включено ДНК на такъв биологичен вид, възниква алергична реакция. Предимно в това направление са насочени медицинските проучвания за здравен риск. Съществуват обаче и притеснителни резултати от други експерименти, за които органът по безопасност на храните -food safety authority- все още не алармира европейската общност. Натрупват се все повече доказателства, информацията се обработва и ако действително се прецени, че съществува надеждна научна база за алармиране на обществеността, food safety authority ще го направи. На настоящия етап няма доказана опасност, освен риска за възникване на алергична реакция.

Важно е да се отбележи опасението, че частите от молекулите, които допринасят за моделиране на състава и които се включват в новите биологични видове, могат да унищожат и полезни бактерии с антибиотична активност в стомашно-чревния тракт. Тоест, да предизвикат резистентност и да повлияят реакцията на индивида към антибиотици.

На трето място стои хипотезата за развиване на нови щамове бактерии в човешкия организъм, които при своя метаболизъм да излъчват токсични вещества с канцерогенна активност.

На този етап имаме безупречна нормативна база - при над 0,9 % съдържание на ГМО фирмите-производители имат задължение да обявят това върху етикета. Но въпреки че опасенията ни са големи. Ако например генно модифициран соев лецитин се съдържа в детски шоколад, той представлява по-малко от 0,9% от масата на продукта и съответно не се обозначава.

В Европа в момента ГМО се съдържат само в растителни храни. Те не се съдържат в животинските организми, но животните могат да се хранят с генно модифицирани фуражи. Това също трябва да бъде единно регламентирано на ниво ЕС. Има нужда от медицински проучвания и доказателства в тази сфера. Все още нямаме мониторинг на здравния риск - тоест, да проследим в лонгитудинален аспект ефектите на ГМО върху човека.

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече