Акценти от Първия конгрес по трудова медицина и експертиза на работоспособността.

Проф. Геренова: "TSH до 2,5mU/I при жените, които искат да забременеят"

Д-р Левунлиева: „Трябва да сме стриктни в профилактиката, за да не увеличаваме болничния престой”

Председателят на ESC за новите европейски препоръки в контрола на АН и СС риск.

Д-р Цочева: „Търсим насочващи белези при деца с пневмонии”

Проф. Лип: „ПМ често се диагностицира за първи път, когато пациентът получи инсулт. Твърде късно е!”

Кошмарът, наречен кортикорезистентен нефротичен синдром.

Коментари на част от лекторите на конференция „Рак на белия дроб: ранна диагноза и доказателства за скрининг“.

Те бяха направени специално пред Здравен навигатор, на форума организиран от проф. Константа Тимчева.

Проф. Минчев: “Ние сме една окаяна територия от колониален тип, в която нещата се разпадат”

Това коментира Ерин Федерман, специалист стратегически маркетинг във фармацевтичния сектор.