Това заяви доц. д-р Румен Кастелов, началник Трета травматологична клиника УМБАЛСМ "Пирогов".

Това коментира д-р Валери Гелев, началник отделение по Инвазивна Кардиология УБАЛСМ "Н.И. Пирогов".

Вярвам, че ще успеем да прилагаме Локомат-терапията и у нас, казва доц. д-р Иван Чавдаров, управител на СБРДЦП "Св. София".

Лечението на хипогонадизма с късно начало при мъжете е ефективно, казва проф. Здравко Каменов, председател на Българската асоциация по сексуална медицина.

С напредъка на новите технологии, казва доц. Тотев, научен секретар на Българската асоциация по радиология.

Това коментира чл.-кор. професор д-р Николай Цанков, председател на Българското дерматологично дружество.

Така доц. д-р Иво Петров, новият председател на ДКБ определи провелия се ХIII Национален конгрес по кардиология.

Се включиха в XIII Белинов симпозиум, коментира проф. Румен Бенчев, председател на Организационния комитет.

Това коментира пред Zdravennavigator проф. Коларов по време на XII конференция по ревматология.

И жалко, че един здравен министър показва непознаване на реалностите в здравеопазването.


Най-големият бич е глаукомата за хората над 40 години, казва офталмологът доц. д-р Марин Атанасов.