За изписването на биологични средства и нуждата от регистър за ревматологично болните.

Проф. Коларов: ”Съветвам младите колеги да не лекуват изследвания, резултати и болести, а хора.”

За спастичните пациенти и терапиите при инсулт – две лекции в едно интервю.

Доц. Попов: „Лаймската болест се лекува във всичките й стадии.”

Това коментира проф. Галина Куртева, ръководител на Клиниката по „Медицинска онкология“ в УСБАЛО-София.

Проф. Слънчева: „С децата в родилна зала трябва да се работи нежно!”

Ниската битова култура повишава риска от инциденти, споделя проф. д-р Цоло Цолов

Ревматологичните болести през погледа на имунологията.

Доц. Гаспарян: "Не трябва да разчитаме само на доказателства, но и на клиничния опит."

За първи път на XIX Конференция за ОПЛ и педиатри се проведе научната форма „среща с професора”.

Д-р Баргйотас: „Хората с RBD имат 70% шанс да развият ПБ в следващите години.”