За превенцията на сърдечносъдовите заболявания и немедикаментозна терапия при сърдечна недостатъчност.

Ваксинирането е инструмент, който ни предпазва от инфекциозни заболявания.

Трябва да работим върху информираността, смята председателят на Българската педиатрична асоциация.

INMEDEA Simulator дава възможност на лекарите за професионално усъвършенстване.

Проф. Тодор Кантарджиев е директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Проф. Пандев и международен екип извършиха операцията и въведоха метода в България.

Топ - експертът беше специален гост на VII български бифуркационен курс.

Специалистът бе лектор по време на XI Софийски симпозиум по репродуктивна медицина.

Отзиви от V-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.