Това отчете след форума проф. Константа Тимчева.

"Бъдещето на сърдечносъдовата ви хирургия е обещаващо”, сподели още специалистът.

Това коментира проф. Асен Дудов, председател на Българско Онкологично Научно Дружество.

Това отбеляза Вера Иванова, старши рентгенов лаборант в УМБАЛ "Александровска", Клиника по образна диагностика.

Това отбеляза д-р Здравко Дренчев , след конференцията "Дни на детската ортопедия и травматология".

Това отчита кардиологът доц. д-р Иван Груев.

Коментира проф. Маргарита Генова, председател на Българското медицинско сдружение по хематология.

Повече по темата – проф. Венета Божинова и проф. Емил Паскалев.

Това обяви новият председател на Дружеството проф. Балтов.

бе темата на лекция на проф. Д. Вичева.