Липсата на реимбурсация от НЗОК демотивира специалистите и лишава пациентките от полагащата им се грижа.

Световни експерти за новостите в метода PCNL в последните 20 години.

Това каза д-р Кипарисия Ненова от Детска кардиологична клиника в НКБ-София, която участва в Зимното училище по кардиология.

Разговор за особеностите, рисковете и целите при лечението на стари хора.

Коментари за международното събитие от едни от водещите фигури в световната ехокардиология.

Проф. Пейси и проф. Хомбург с коментари по актуални теми, касаещи фертилитета.

За превенцията на сърдечносъдовите заболявания и немедикаментозна терапия при сърдечна недостатъчност.

Ваксинирането е инструмент, който ни предпазва от инфекциозни заболявания.

Трябва да работим върху информираността, смята председателят на Българската педиатрична асоциация.

INMEDEA Simulator дава възможност на лекарите за професионално усъвършенстване.