Това отбеляза д-р Здравко Дренчев , след конференцията "Дни на детската ортопедия и травматология".

Това отчита кардиологът доц. д-р Иван Груев.

Коментира проф. Маргарита Генова, председател на Българското медицинско сдружение по хематология.

Повече по темата – проф. Венета Божинова и проф. Емил Паскалев.

Това обяви новият председател на Дружеството проф. Балтов.

бе темата на лекция на проф. Д. Вичева.

Това коментира проф. Воденичаров, Факултет по обществено здраве.

Това отбеляза проф. Р. Бенчев, председател на Националното сдружение по оториноларингология.

Това отбелязва проф. д-р Мария Панчовска, дм.

Разговор с д-р Цветанка Петранова, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София.