Проф. Тодор Кантарджиев е директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Проф. Пандев и международен екип извършиха операцията и въведоха метода в България.

Топ - експертът беше специален гост на VII български бифуркационен курс.

Специалистът бе лектор по време на XI Софийски симпозиум по репродуктивна медицина.

Отзиви от V-ти Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове.

Председателят на Европейското дружество по физикална и рехабилитационна медицина пред Здравен навигатор.

Доц. Борислав Дъбов и доц. Стойна Баналиева пред екипа на Здравен навигатор.

Проф. Румен Бенчев: "Онова, което за нас е иновация, за света е отдавна познато"