Това отчита д-р Иво Гергов, специалист по образна диагностика в Специализираната болница за активно лечение по онкология.

Това заяви доц. д-р Снежина Василева, специалист-дерматолог в УМБАЛ "Александровска".

Това коментира доц. д-р Снежина Василева, специалист-дерматолог в УМБАЛ "Александровска".

Съветите на проф. д-р Д. Досков, началник Отделение "Фониатрия" в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ".

Това съобщи проф. д-р Лъчезар Трайков, зам.-председател на "Българско Дружество по Неврология".

За това предупреждава доц. д-р Явор Иванов, председател на Българско Дружество по Белодробни Болести.

Това отчита, доц. Галина Чакалова, Началник клиника по гинекология, СБАЛ по ОНКОЛОГИЯ-ЕАД, София.

Това казва проф. д-р Стоимен Иванов, председател на Българското Дружество по Акушерство и Гинекология.

Трябва да им се признае това постижение, казва проф. д-р Нина Гочева, началник Клиника по кардиология в НКБ.

Това казва д-р Пламен Попиванов, ендокринолог в УМБАЛ "Александровска".

Това заяви доц. д-р Румен Кастелов, началник Трета травматологична клиника УМБАЛСМ "Пирогов".