Препоръчва проф. д-р Асен Дудов, председател на Българско онкологично дружество.

Това коментира акад. Иван Миланов, председател на Дружеството по неврология.

От ХVIII Национална гинекологична конференция.

Това отбеляза проф. д-р Лъчезар Трайков, известен специалист в областта на деменциите.

Това казва проф. Мирослава Бошева, Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив.

Това заяви проф. д-р Юлия Джоргова.

Ще продължи добрите традиции, коментираха председателите на организацията.

Събитието събира изтъкнати европейски специалисти в Правец от 19 до 21 септември, информира проф. д-р Румен Бенчев.

Това коментира проф. Анна Мария Колао, бъдещ президент на Европейската невроендокринна асоциация.