"Здравен политик, мениджър на 2015г."

Той бе удостоен с това звание и получи награда на срещата на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт. Форумът се проведе на 20 май в Правец, като по време на събитието се коментираха някои от най-актуалните теми, свързани с реформата в системата на здравеопазването, необходимостта от извеждане на нови приоритети с оглед връщане на доверието на хората в системата и радикална промяна на цялостната визия за здравеопазването с цел постигне желаната ефективност.

Председателят на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт доц. Спиридонов се стреми да превърне Сдружението в незаобиколим фактор при вземането на решения. Организацията е създадена през 2005 г. и обединява усилията на изтъкнати представители на медицинската наука, ръководители на лечебни заведения и водещи медицински специалисти да осъществяват съвместна научна и иновационна дейност в полза на обществото и на модерното развитие на системата на здравеопазване в България.

Според доц. Спиридонов основните проблеми, които стоят пред българското здравеопазване остават неадекватното финансиране на здравната система, липсата на саморегулация в съсловните организации, липса на свободен пазар на медицинска дейност като естествен регулатор. Той посочи и необходимостта от обездържавяване и деполитизиране на НЗОК. Всеки един от тези проблеми може да бъде тема за разработка на цели дисертационни трудове. Ние бихме могли да бъдем в помощ на всяка здравна политика и генератор на идеологии и мениджмънт в здравеопазването, заяви доц. Спиридонов.

(От ляво на дясно - проф. Златанова, доц Спиридонов и проф. Воденичаров)

Какво още разказа той пред Здравен навигатор:

Доц. Спиридонов, споделете какво означава за вас тази награда?

Това е по-скоро едно удовлетворение от работата, която съм вършил в Сдружението, а и това, че в обществената, здравно-политическа работа се включих активно още при създаването на Сдружението и сега получавам едно удовлетворение. Радвам се, че бе решено да бъде призната част от моя труд, който съм положил.

Вие участвате в много инициативи. Да разкажете накратко и за конференцията, която провеждате – "Реформа в здравеопазването – предизвикателства, проблеми и решения".

Тези конференции, които се провеждат ежегодно два пъти годишно са на различни теми в сферата на здравеопазването. В момента системата на здравеопазването е актуален въпрос – както здравно-политически, така и само политически. Поради тази причина решихме да коментираме някои от реформите, които са станали, тъй като за момента имаме преди всичко добри намерения, но нямаме краен резултат. Надявам се обаче, че към края на годината ще можем да говорим за по-конкретни резултати. Коментирахме различни сфери, в това число финансирането, контрола, регулацията и пр. Всичко това са много актуални въпроси, които обсъдихме.

Нашата задача е да коментираме, да обсъждаме и да предлагаме научни решения в областта на здравеопазването.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече