Форумът се организира от Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза.

Събитието се проведе от 24 до 26 ноември в Банско, като събра не само ревматолози, но и представители на някои други специалности. Конференцията се провежда традиционно през две години и се радва на значителен успех и популярност сред медицински специалисти и специализанти от различни специалности у нас и в съседните балкански страни – ревматология, ендокринология, ортопедия, неврохирургия, рехабилитация и др.

По време на форума бяха представени теми с ключово значение за ежедневната клинична и базисна научна практика, които бяха дискутирани обстойно.

Повече за конференцията:

Проф. Зл. Коларов, председател на Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза

(Проф. Коларов заедно с д-р Несторова)

Проф. Коларов, проведохте V-та Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие. Споделете Вашите впечатления от събитието.

Това е своеобразен наш научен празник. V-та Национална юбилейна конференция на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза. Преди 8 години беше проведена първата конференция, една година след създаването на Дружеството и аз дори при откриването казах за всяка една от тях как вървеше и се развиваше научната програма. Т.е. какви проблеми на деня сме решавали за момента, защото е много важна организацията и предварително задаваните теми. Те трябва да отговорят на нуждата на научната и на практическата медицина, при това в конкретния наш регион; т.е. конкретно за България. Ако се проследят в исторически план, така както сме задали с Управителния съвет научната програма, виждаме, че тя е била много адекватна, много съвременна за света като проблематика и много практически насочена към конкретните нужди на нашия, българския болен. Преди 4 години ние включихме към общата програма и други ревматични болести, освен остеоартроза и остеопороза, защото още тогава предвидихме, че не може една болест като остеопорозата да издържи един конгрес много дълго време, тъй като тематиката ще се изчерпи. Ние организираме конференцията през една година, при което с голямо удовлетворение на следващата година Международната асоциация по изучаване на остеопорозата, премина към същата тактика, ориентирайки се към остеоартроза и други ревматични състояния. Т.е. ние успяхме да ги изпреварим с една година и е удовлетворение, че сме били на права позиция като мислене. Сега освен остеопороза и остеоартроза са включени ортопедични проблеми в ревматологията, включена е болката, кристалните артропатии, мекотъканния ревматизъм; интердисциплинарен поглед с водещи ортопеди, които работят в областта на остеоартрозата и остеопорозата; т.е. една съвременна, адекватна програма за нуждите на лекарите. Всяко едно такова събитие, освен за запознаване с нуждите и трасиране на нещата, има и много голям обучителен ефект, на който лично аз много държа. Тук е цялата ревматологична общност, но идват и колеги от други специалности, така че правим една интердисциплинарна среща. Всички те, идвайки тук имат възможност да се докоснат до различни лектори, с различно мислене и мъдрост, които ги провокират да мислят, а не само да им се представят данни, 90% от които ще се забравят, особено когато са изморени в края на деня. Другото обаче остава; усета, мисленето и пр. Аз затова винаги в моите презентации се опитвам да го има този провокативен елемент, да накарам хората да мислят. Другото е личен труд от тяхна страна.

Вие изнесохте доста лекции пред аудиторията.

Аз имах възможност да представя няколко фирмени презентации, както и доклад, касаещ ревматични болести, персонализирана медицина и геном. В случая говорим за съчетаване на две модерни теми. Едното е геномът и генетичната предиспозиция, заложена у човека за различни болести, а другото – съвременната концепция за персонализирана медицина. Т.е. както съм го казал в една моя книга – лечението да отговаря на конкретните нужди, на конкретния болен, в конкретния момент. Нарочно три пъти повтарям думата "конкретен", тъй като става въпрос за градация. И другото е, че всяко лечение е едновременно стандартно и уникално; стандартно зададената болест, уникално зададения болен. Това е висшия пилотаж в медицината. И всъщност, това съм го писал преди около 17 години и излезе преди 16 публикувано, като сега говорим за персонализирана медицина – да намерим на всеки човек неговото лечение, а не просто терапията изобщо.

Моята докторантка, д-р Рада Ганчева сега изнесе два много хубави доклада и както отбелязах, аз още тогава предвидих, че това е "неразорано поле" и пуснах две дисертации. И ето сега целият свят работи по подагра и сърдечно-съдов риск, като ние сме първите, така че е важно като сърфистите да усетиш хубавата, голямата вълна, да съумееш да я яхнеш и тя ще те изведе до брега. Ние, които разполагаме с малко финансови средства можем да пробием само с мислене. И сега д-р Ганчева изнася лекции на най-високи форуми, работи много прецизно и пр., но шансът бе в това, че се вклинихме, благодарение на моите първоначални открития. Както казах аз съм кардио-ревматолог и моята задача в случая е вече генерално да направлявам процеса по отношение на работата на д-р Ганчева.

Проф. Р. Стоилов

Проф. Стоилов, състоя се V-та Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие. Споделете Вашите впечатления от събитието.

По отношение на симпозиумите мога да кажа, че бяха представени нови постижения в областта на фарма-индустрията, неща, които тепърва ще навлизат в рутинната практика на лекарите-ревматолози. По-важното е, че се представиха нови молекули, които маркират нови патогенетични механизми и практически дават по-голям избор за лечение. Някои от тези молекули имат по-универсално действие, могат да влияят върху всички възпалително-ставни заболявания, но има и такива, които са строго специфични, за точно определени болести.

Освен това, немалка част от ревматолозите на форума представиха свои постижения, наблюдения и научни разработки, които видяхте, че предизвикаха огромен интерес сред публиката. Някои от тях са представяни и в чужбина от нашите колеги, като мога да кажа, че там също са посрещнати с голямо внимание и интерес.

Какво пожелание бихте отправили към колегите си?

Да бъдат много добри лекари, да се ръководят изцяло от правилата на добрата клинична практика и да бъдат достатъчно търпеливи с пациентите си и достатъчно добре да ги изследват, да ги насочват в лечението, защото тази чисто човешка връзка между лекар и пациент все повече изтънява и е необходимо тя да бъде възстановена.

Д-р Р. Несторова

Д-р Несторова, проведе се V-та Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие. Споделете Вашите впечатления от събитието.

Конференцията е юбилейна, като тя се провежда на всеки две години, но това, което ние се стараем с президента на Дружеството – проф. Коларов, да направим, е да покажем различни страни от тези заболявания, а именно – остеопороза, остеоартроза, както и други ревматични и костно-ставни заболявания.

Първата сесия на форума бе посветена на нашата непрекъсната връзка с пациента. Още преди няколко конференции дадохме думата на пациентите и се видя, че наистина връзката лекар-ревматолог и пациент, е много важна. Ние имаме нужда да чуем техните искания, какво още искат от нас, както и ние да кажем какво още очакваме от тях. Да, нашата здравна система е изключително несъвършенна, виждаме, че сме в един преходен период, който продължи страшно много време и това е в ущърб не само на лекарите, но основно на пациентите. И въпреки всички тези трудности, с които ние се сблъскваме, ние успяваме да лекуваме нашите пациенти.

Втората сесия беше посветена на ставната ехография или т. нар. ултрасонография в ревматологията. Имаше презентации, които показаха например при артритите, при засягането на периферните стави, стойността на ехографското изследване. Имаше и презентации, които показаха стойността по отношение на оценката на кръвоносните съдове, тъй като имаме заболявания, наречени колагенози и специално васкулити, при които този тип изследване изключително много ни помага в диагнозата и проследяването на болния. Т.е. ние се намираме вече в една нова ера, когато така както специалистът по вътрешни болести не може без своя стетоскоп, така и съвременният ревматолог не може без ставната ехография. Тя е неговото пособие да постави диагноза, да проследи болния, да мониторира самото състояние на пациента и неговото лечение; т.е. можем да кажем, че все повече и повече ставната ехография става едно рутинно изследване в практиката и можем да кажем, че спокойно се сравняваме с Европа и света в това отношение.

Държа да отбележа, че имахме една международна сесия с гост-лектори от чужбина, които показаха нови аспекти при лечението на остеоартрозата и остеопорозата, включително във връзка със сърдечно-съдови заболявания; проблемите в техните страни; как да профилактираме загубата на костна и минерална плътност при възпалителните ставни заболявания и пр.

Интересна беше лекцията на проф. Петрова за лекарската грешка; погрижихме се да обсъдим и тази тема на нашата конференция. Доста въпроси имаше към нея. Освен това, проведохме и интересни симпозиуми, с последните новости, последните новаторски молекули, които навлизат в България, и с които ще имаме удоволствието да лекуваме нашите пациенти. На форума ни присъстваха изключително известни ендокринолози, които също представиха последни новости в областта на остеопорозата и връзката с остеоартрозата. Коментираха се също всякакви болкови синдроми в ревматологията, имахме специална физиотерапевтична сесия. Да не забравяме и нашите колеги – ортопедите, с които поддържаме много топла и сърдечна връзка. Надявам се това да продължи така и в бъдеще.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече