Председателят на съсловната организация проф. Е. Паскалев представи пред аудиторията на форума някои от темите в списание „Здравен навигатор-Нефрология“.

При засилен интерес и силно участие от страна на младите кадри в областта, се проведе през тази година Националната конференция по нефрология. Форумът се състоя от 28.09 до 01.10.2017 г., в к.к „Албена“.

По време на събитието проф. Емил Паскалев представи пред аудиторията някои от темите в списание „Здравен навигатор-Нефрология“, което екипът ни подготви и посвети на най-значимите събития на Българското нефрологично дружество. Електронното списание разглежда интересни за специалистите теми и новости в областта на нефрологията и е достъпно на http://zdravennavigator.bg/spisanie-nefrologiya.

Повече за форума – очаквайте в следващия брой на електронното ни списание.

Проф. Емил Паскалев, председател на Българското нефрологично дружество

Проф. Паскалев, завърши поредната Национална конференция по нефрология. Какво обобщение бихте направили?

Национални конференции по нефрология провеждаме всяка година, през есента. Изключение правим през три години, когато провеждаме конгрес. Конференциите имат давност повече от 20 години, като напоследък по-различното е, че тези форуми са наситени със съобщения под различни форми, непрекъснато се разширяват и на практика са най-голямото събитие за нефролозите. Извън тези конференции, през пролетта провеждаме и Академия „Нефрология“, която е преимуществено с обучителен характер.

Програмата на форума бе доста наситена. Освен това, младите Ви колеги имаха доста поводи и възможности за изява.

Най-често колективът, който работи по съответен научен проблем, обикновено включва трима-четирима души, а понякога и повече. От тези няколко автори на въпросната презентация, тенденцията напоследък е най-младият от тях да представя доклада и резултатите. Представяйки резултатите, те така навлизат теоретично много по-дълбоко в проблема. Това за тях е вид подготовка, която представлява и изява пред останалите, за да бъдат разпознати като име на следващ етап. Според мен това е една награда за тези млади хора, защото те така стават известни на цялата нефрологична общност.

От Клиниката, която аз ръководя, представянията също бяха направени от най-младия представител от екипа, макар че присъстваха почти всички.

През тази година съм особено удовлетворен от посещаемостта на конференцията, а за научните сесии мога да кажа, че бяха на ниво, видяхме добри постижения и резултати, както и стойностни фирмени симпозиуми, които се проведоха.

Смятам, че конференцията премина доста успешно и по отношение на някои неща дори можем да говорим за кардинални постижения. Както казах – присъствието бе сериозно, което за мен е много важно. От тези, които присъстваха, делът на младите на тази конференция беше най-голям, сравнено с предходните ни форуми. Освен това, имаше няколко научни изяви, които показаха, че нещата в нашата област се развиват доста добре в страната ни.

Какво пожелание бихте отправили към колегите си?

Преди всичко – да бъдат здрави, да имат голямо желание да работят това, което са започнали – т.е. Нефрологията. А също така – да имат много повече идеи, голям хъс и амбиция. Вероятно при наличието на тези характеристики, другото смятам, че само ще ни помага да бъдем компактни като общност и да постигаме значими професионални резултати.

Ще се радвам този ритъм на срещи да продължи и през пролетния сезон също да бъде силен, защото по този начин можем да постигнем ефективни резултати. А също така – в никакъв случай да не намаляваме сътрудничеството си с останалите специалисти, защото нерядко при нас се налага мултидисциплинарен подход и ангажираност; т.е. сътрудничество най-често с гастроентеролози, ендокринолози, кардиолози и пр.

.

.

Представяне на електронното издание „Здравен навигатор-Нефрология“ пред аудиторията от проф. Паскалев по време на Националната конференция по нефрология, 28.09-01.10.2017 г.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече