Форумът събра голям брой български и чуждестранни медицински специалисти.

XXI-та сесия на Балканските медицински дни се проведе между 6-ти и 8-ми октомври в София. Събитието се проведе а пръв път от 18 години насам в страната ни, като събра над 400 медицински специалисти.

Организатор на форума е Балкански медицински съюз (БМС), създаден 1932 година. Мотото, под което се проведе сесията, бе „Здраве и дълголетие на Балканите". Голяма част от частниците и лекторите бяха от балкански и западноевропейски страни, а от българските медицински заведения най-многочислено бе представена Александровска болница.

XXI-та сесия бе открита от проф. Лъчезар Трайков - президент на Българската Секция на БМС, в петък, от 14.00 часа в Аулата на БАН. Френски и английски бяха официалните езици на форума, като проф. Трайков поздрави на френски модераторите на пленарната сесия - акад. Юлиян Ревалски - председател на БАН, проф. Виктор Златков - ректор на Медицински университет – София, и специалния гост на събитието, проф. Pierre-Francois Plouin - член на Френската академия на науките.

Всеки един от модераторите изнесе поздравително слово към участниците и присъстващите на събитието, а чуждите гости бяха поименно представени. Сред участниците бяха и голям брой френски студенти по медицина, дошли в София специално за форума.

Въвеждащата лекция бе на тема "Стареещия мозък" и бе изнесена от проф. Трайков. Той говори за възрастово-зависимите увреждания на ЦНС, физиологичните процеси, продромалната деменция и деменцията като заболяване. Коментирани бяха етиологията, патологичните механизми, клиничната картина и терапията при различните увреждания на мозъка.Последва доклад на тема "The relation of obesity and smoking to cancer: and update 2017", презентиран от проф. Niki Agnanti от University of Ioannina, Гърция. Тя наблегна на най-новите доказателства за непосредствената корелация между пушенето, високия BMI и риска от малигнени заболявания. Презентацията бе допълнена от насоките на най-новите гайдлайни в областта на онкологията.

Между лекциите специална програма изнесоха малките изпълнители от "Бон Бон", който се погрижиха за доброто настроение в залата. Програмата на първия ден завърши в неформална обстановка с "welcome party" в Ботаническата градина.

Началото на профилираните сесии бе в събота, като те се проведоха в залите на Фармацевтичния факултет на ул. “Дунав“ № 2.

Темите, които обхващаха презентациите, бяха: Вътрешни болести, Неврология, Фармакология, Гастроентерология и хранене, Възрастови увреждания и други.

Ето някои от ключовите лекции: "B Small Cell Lymphomas and the Role of Bone Marrow Biopsy in Diagnosis, Staging and Treatment" - Tzoras E., Korkolopoulou P.; "Balcan Endemic Nephropathy: Repercussion on the Health and Longvity of Affected Balcan Populations" -Drogosis A.; "Neuropsychological Effects of Comorbidity in Multiple Sclerosis Patients" - Drenska K., Dimitrov I., Drenski T., Ivanov B., Kaprelyan A.; "Stroke Scales in Evaluation and Recognition of Stroke" - Ciobanu Gh.; "Human Microbiome: WHO’S THERE?" - Voinicu I.B., Arsene A.L.; "Advanced Maternal Age and Dietary Habits on Beta-Carotene Contents in Human Colostrum" - Denić M., Sunarić S., Kocić G.; "Pulse Wave Velocity as an Independent Marker of Cardiovascular Risk" - Kyriakopoulou D, Papaioannou TG.; "The Role of Vascular Resection in Pancreatic Cancer Treatment" - Vladov N., Takorov I., Vasilevski I., Mihaylov V., Lukanova Ts., Odisseeva E.; "A Complicated Case of Pyonephrosis Resulting from Neprhrolithiasis" - Tarhini M.

По време на трите дни от програмата събитието се радваше на рекордна посещаемост, като аудиториите бяха пълни, а студентите и младите лекари в залата - много на брой.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече