С отзив за Националната конференция по хематология.

Вече ви информирахме, че между 5-ти и 8-ми октомври тази година, в к.к. Слънчев бряг, се проведе поредната Национална конференция по хематология.

Представяме ви коментар на проф. Жанет Грудева, като специално интервю с нея ще имате възможност да прочетете и във връзка с провелия се сателитен симпозиум на фармацевтична компания Novartis.

Проф. д-р Жанет Грудева, Началник Клиника по Медицинска Онкология – УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; Заместник Директор по Диагностично-Лечебна Дейност - УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; Ръководител на Катедра по Клинична Онкология, Медицински университет – Пловдив; Национален консултант по хематология

Проф. Грудева, състоя се поредната Национална конференция по хематология. Вие кои топици от форума бихте отличили като по-интересни?

Най-интересният момент може би е точно тази новина за ХМЛ – възможността за ремисия без лечение на пациентите. Наред с това хематологията като иновативна специалност има и други примери за съвременно лечение. Те са свързани с имунотерапията, с нови таргетни терапии за Ходжкинов лимфом, Хронична лимфоцитна анемия, Миелодиспластичен синдром и др. Начинът, по който решавахме тези въпроси бе по модела на диспут – „за“ и „против“ определени стратегии: обсъждане на двете възможности, защита на тезите и на финала аудиторията имаше възможност да гласува, за да реши кой е защитил правилно и съгласно съвременното познание своята теза.

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече