Специалистът бе лектор по време на XII Конгрес на БДО.

XII-тият Конгрес на Българското Дружество по Офталмология се проведе между 19-ти и 22-ри октомври в София. Традиционно форумът събра на едно място голям брой специалисти по очни болести от страната и света.

Миналогодишният председател на БДО - доц. Руска Христова, изнесе лекция на тема "Глаукоми, асоциирани с очна травма" и бе модератор на сесията "Травма и увеити".

Ето какво разказа експертът през Здравен навигатор:Доц. Христова, днес представихте доклад, свързан с глаукомите след очна травма. Кои бяха основните акценти?
Глаукомата след травматично увреждане е вторична глаукома, възникнала чрез отключващ фактор. Тя е по-рядка от останалите форми на заболяването, наблюдаващи се предимно при възрастни пациенти. Тази патология се свързва с увредена функция поради високото вътреочно налягане.
При очната хипертензия може да съществува кратковременно и бързопореходно високо налягане. След отстраняване на провокиращата причина функцията, увредена от високото ВОН, се възстановява. Възможно е възникване на допълнително увреждане от самата травма, което трябва да бъде разграничено в практиката.
Споменах няколко форми на глаукома - след механична травма, изгаряне, електрошок, ятрогенна травма и орбитална травма.
По отношение на терапията, консервативното лечение леко се различава от това при класическите форми на глаукома. Лазерната терапия включва същите методи. Единствено в хирургията съществуват различия и то при орбитотомията при орбитална хипертензия. Прилаганите методи са: трабекулектомия, иридектомия, орбитотомия, шънтиране - имплантиране на дренажни устройства, изработени от различни метали, вграждащи се в предна камера с цел дрениране на вътреочната течност. Особено в последните 15 години имаме голямо разнообразие от шънтове, като лекарят трябва да не се влияе от рекламата и в случай на нужда да избере най-добрия според опита му продукт.
В някои случаи се налага и отстраняване на лещата. Ако в последната проникне течност, тя за кратко време набъбва. При това набъбване е възможно затваряне на иридокорнеалния ъгъл, водещо до блокаж в дренирането на вътреочната течност. В този случай единственото приложимо лечение е отстраняването на лещата, явяващо се антиглаукомна операция.

Днес на общото събрание на БДО ще бъдат гласувани морално-етични стандарти за добрата лекарска практика, разкажете ни повече за тях.
Това са морално-етични стандарти за добрата лекарска практика на офталмолога. Тяхното въвеждане в България ни бе предложено от Световната организация по офталмология.
Първият стандарт касае поведението на офталмолога към пациента - отношението ни към болния, нуждата да го информираме за квалификацията си и да не злоупотребяваме с доверието му.
Следващият стандарт е за професионалната практика и изисква от офталмолога добра преценка за неговите професионални умения и квалификация. Той трябва да не извършва дейности, които са извън неговия опит, и да има куража да се обърне към колега с по-добра квалификация по дадения въпрос.
Третият стандарт е във връзка с нашата професионална организация - БДО. От нас се очаква да имаме активна позиция, да защитаваме правата си и да изискваме от институциите корекции на законовата рамка.
Комуникацията с колеги от специалността е друг стандарт, описващ необходимостта от консултиране с колеги с по-голям опит.
Стандартът за извършване на изследвания пък подчертава важността всяко изследване да се провежда с информирано съгласие, след като пациентът е предварително запознат с процедурата и рисковете.
Що се отнася до социалния и комерсиалния стандарт, нашият труд естествено трябва да бъде заплатен, но ние никога не следва да изискваме повече средства от пациента, отколкото струва дейността. За съжаление в България трудът ни винаги струва повече, но се наблюдава комерсиализация, която трябва да бъде избегната чрез общи усилия.
По отношение на стандартите на обучението и наставничеството, когато всеки един от нас придобие специалност Офталмология, ние имаме не само задължение да прилагаме знанията си в практиката, но и да обучаваме младите колеги и да не крием нашия опит. Освен това ние сме длъжни да уважаваме нашите учители.
Доц. Баналиева е мой учител по хирургия и е в залата в момента. Вратата на нашата клиника винаги е била отворена за нея, когато е имала нужда, и се случи така, че моят наставник в офталмологичната хирургия бе опериран от мен. И до днес ние поддържаме много добри отношения. Всички лекари трябва да уважават своите учители, положили усилия да им дадат знания в професията.
Последният стандарт касае отношенията ни с фармацевтичната индустрия. Фирмите са много полезни за нас, тъй като огранизират мащабни проучвания в световен мащаб, които са нужни за практиката. Трябва обаче да бъдем коректни в данните, които извличаме при приложението на даден медикамент или технология, да не надценяваме и да не подценяваме получената информация, а обективно да намираме приложение за нея в практиката. Относно заплащането, то трябва да е за извършена дейност.

Какво е Вашето послание към младите колеги, които тепърва тръгват по Вашите стъпки?
Аз наистина много обичам професията си и бих им пожелала да влагат сърцето си в това, което правят. Офталмологията е прекрасна специалност.
На първо място голяма част от болестите се третират с консервативно лечение, затова са нужни добри познания по фармакология. Освен това ставаме свидетели и на бързото навлизане на модерни методи на диагностика в сферата, затова младите трябва да са в час с техниката. В началото те трябва да усвоят добре рутинните методи, след което да се насочат към високоспециализираните такива. Всичко се случва стъпка по стъпка.
Що се отнася до хирургичното лечение, то е отчасти и дар от Бога. Ако един специалист не е дарен с този талант, той има възможност да бъде консервативен лечител и така да помага на пациентите. Хирурзите пък трябва да прилагат само това, което наистина умеят, и никога да не експериментират върху окото на пациента.
Пожелавам на младите да са живи и здрави, защото те са нашата надежда!

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече