Това коментираха участници в VIII Национална конференция по интервенционална кардиология.

В средата на месец ноември в Пловдив се проведе VIII Национална конференция по интервенционална кардиология, както ви информирахме. Програмата бе посветена на последните постижения в областта на диагностиката и интервенционалното лечение на сърдечносъдовите заболявания.

Днес представяме още отзиви от ключови участници в събитието:

Проф. Оливкрона

Проф. Оливкрона, направихте три презентации на конгреса, кои са основните теми в тях?

И трите теми бяха много различни. За мен едната от тях ми е най-близка до сърцето, и касае ползата от механичен уред за компресия на гръдния кош в катетаризационните лаборатории при пациенти със сърдечен арест. Това е нещо, на което попаднах случайно и направих първия в света случай. Изненадата ми беше изключително голяма, че такава машина може да се сложи върху гърдите на пациент с арест и перкутанната коронарна интервенция (PCI) да продължи. Тогава си дадохме сметка, че пациентът оживя, благодарение на този уред. Защо ли? Когато имаш пациент със сърдечен арест и извършваш тази манипулация, обикновено стаята се изпълва с много адреналин, трудно се концентрираш да правиш PCI и мануална компресия едновременно, но тази машина компресира сама и напрежението се отлага, вършиш спокойно процедурата и разполагаш с много опции като това дали да поставиш пациента на ECMO (екстракорпорално мембранно окисляване) или на някое друго устройство за механична циркулаторна поддръжка(VAD).

Другата презентация касае ползването на Impella, което е перкутанно VAD устройство. Тъй като от скоро го ползваме, все още нямаме клинични тестове, а той има невероятен постоперативен ефект върху циркулацията. За мен случаите, които съм работил, са били животоспасяващи без значение дали са минали стандартни статистически проверки. Понеже все повече хора ползват Impella, смятам, че в следващите 5 години това ще се превърне в стандартна терапия при кардиогенен шок, защото ефектът в хемодинамиката е невероятен.

Какво е посланието Ви към българските Ви колеги?

Първо смятам, че просто устройство като механичния уред за компресия на гръдния кош е нещо, което може много бързо да бъде приложено, защото цената му не е толкова висока и е устройство за многократна употреба. Когато става въпрос за ECMO, Impellа, TandemHeart – те всичките са много скъпи и трябва да има много ясна стратегия преди да се приложат на пациент: дали ще се ползват от по-млади, при кардиогенен шок или за изключително висок риск при PCI процедура, както ако пациент с кардиогенен шок стане зависим от Impella дали ще се трансплантира или ще се вземе решение уредът да бъде изключен. Каквото и да е, тези решения трябва да се вземат предварително. Също така болничната администрация трябва да бъде включена, за да е наясно, че това е скъп уред. Трябва да се започне отнякъде и постепенно да се натрупа опит.

Доц. Карамфилов: “Нещата в медицината у нас бавно и постепенно се подобряват”

Доц. Карамфилов, Вие сте един от основните участници в Осмия Национален конгрес по интервенционална кардиология. Върху какво акцентирате в изнесените от Вас доклади?

Първо искам да кажа, че научната програма бе изготвена изключително трудно и благодарение на огромните усилия на д-р Гелев, тя придоби един изцяло европейски вид. В нея бяха обхванати всички основни предизвикателства в инвазивната кардиология и чест за него е, че успя да осъществи съвместни сесии с други наши колеги – с Българската педиатрична асоциация, с дружеството по електрофизиология и кардиостимулация – и така програмата доби един запълнен, наистина съвременен вид.

Моите лекции бяха фокусирани предимно върху усложненията по време на бифуркационното стентиране и липидологията – ефектите по отношение на статините върху сърдечносъдовата смъртност и върху основните неблагоприятни показатели, които следим. И последната тематика, в която имам сериозен интерес и чиято сесия моделирах, е при пациенти с остър коронарен синдром и предизвикателствата на антиагрегантното лечение.

На пресконференцията споменахте, че във форума участват плеяда чужди известни специалисти.

Отново трябва да отдадем в голяма степен заслуженото на д-р Гелев, който е успял да събере имена, които са гордост за всички големи форуми. Това е проф. Сианус, който е един от доайените на хроничните оклузии, проф. Даненберг – абсолютен пионер в областта на транскатетърното имплантиране на клапи, д-р Оливкрона, който притежава един колосален опит в интервенционалната кардиология. Дори не мога да изброя всичките. Ние трябва да се гордеем, защото не много често може да се види форум в малка държава като нашата, който има около 250 регистрирани участници и в рамките на няколко дни да събере толкова елитни имена, които да демонстрират последните достижения в техните области.

Като научен секретар на Конгреса, какво ще пожелаете на Вашите колеги?

Мисля, че изминалите дни бяха изключително наситени с различна научна тематика, която за младите колеги би била тежка и трудно смилаема, и въпреки всичко аудиторята беше предимно пълна. Посланието ми към всички млади хора, не само лекари, е да останат в тази държава, тъй като благодарение на нашите усилия, градим едно ново поколение с нови стандарти. Моето лично впечатление е, че нещата в медицината бавно и постепенно се подобряват. Наши млади и по-наложили се учени излизат и презентират резултатите си от научната си продукция в чужбина, която е една много добра атестация за науката, която вършим. И за мен нещата са запазили своя оптимистичен дух.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече