Спадът на ерадикационните нива води до неадекватно справаяне с инфекцията

Последствията от Helicobacter pylori инфекцията – известният Група 1 канцероген, може да доведе до значителна заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Милиарди хора са заразени с H. pylori, но случаите на H. pylori инфекция намаляват в много части на Европа, както показва едно холандско изследване, което демонстрира спад в серопревалентността от 48% при лицата родени между 1935 и 1946, и от 16% при тези, родени между 1977 и 1987 г.

През последните години, обаче, нивата на ерадикация при лечението на H. pylori спадат, което води до огромен брой пациенти в общества, при които инфекциите не се овладяват адекватно. Повечето от проблемите, довели до снижаване успешността на ерадикационното лечение на инфекцията биха могли да бъдат преодолени с лекота чрез внимателна практика, подкрепена от стабилната рамка на международните препоръки. Внимателната практика включва: правилното овладяване на диспепсията, правилното използване на диагностичните тестове за H. pylori, приемливи и ефикасни терапии, които да имат добро съответствие с пациента и адекватно проследяване, за да се подсигури ерадикацията на инфекцията при всички случаи. Тук се разглеждат грешките, които се допускат при менажирането на заразени пациенти с H. pylori. Повечето от изброените грешки са основани на доказателства, а там, където доказателствата липсват – основанието е 30 годишния клиничен опит на авторите.

Грешка 1: Когато не се изследва правилно диспепсията чрез стратегията „тествай и лекувай” (test and treat) или „ендоскопирай и лекувай” (endoscope and treat).

Грешка 2: Тестване за H. Pylori инфекции, когато пациентът е на инхибитори на протонната помпа (PPI) или антибиотици.

Грешка 3: Предписване на ерадикационни терапии с неадекватна продължителност.

Грешка 4: Нелекуване на H. pylori инфекцията поради опасения за утежняване на рефлукса

Грешка 5: Когато не е въведен обществено-здравен контрол срещу H. pylori инфекциите, за редуциране честотата на рака на стомаха.

Грешка 6: Неадекватно обясняване на пациента за H. pylori инфекцията и потребността от ерадикационна терапия (особено в ендоскопското звено), както и липса на подкрепа за спазването на терапията.

Грешка 7: Когато не са информирани за канцерогенните свойства H. Pylori.

Грешка 8: Когато не се прави повторно тестване за да се потвърди ерадикацията на H. Pylori.

Грешка 9: Когато не се проучват и наблюдават нивата на резистентност.

Грешка 10: Неадекватна оценка за H. pylori инфекцията по време на ендоскопията.

Автори на статията са д-р Anthony O’Connor MD и проф. Colm O’Moráin. Публикувана е на страницата на UEG (United European Gastroenterology)

Превод: Анелия Николова


Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече