Доц. Любомир Киров даде гледната си точка за разпределението на цени и обеми в ПИМП за 2018 г.

Като заявявам, че увеличението на бюджета за ПИМП за 2018 г. е незадоволително и не съответства на приетите от правителството политики, препоръките на Световната банка и не е в състояние да подпомогне развитието, а с голяма трудност само ще крепи системата в условие на задълбочаващи се проблеми, предлагам следното разпределение, което съм обсъдил и с УС и НС на НСОПЛБ, пише доц. Любомир Киров, национален консултант по Обща медицина и председател на НСОПЛБ до отговорните институции.

Предложението е изготвено като са ползвани официалните данни, предоставени от НЗОК на БЛС, за обеми и разходи по пера за периода декември 2016.- ноември 2017 г., включително.

Посочените нови стойности и увеличението за всяка една от тях са в червено, както и крайният сбор е равен на бюджет ПИМП.

Въпреки своята недостатъчност, увеличението на бюджета е разпределено равномерно върху капитационното заплащане (което по същество е заплащане за дейности) и върху това за различните отдиференцирни дейности по направления.

Съобразени с общоприети национални приоритети (детско здравеопазване, ваксинопрофилактика, профилактични прегледи с цел ранно откриване на заболявания и лечение, наблюдение на хронично болни и др.), но с компенсация в частта капитационно заплащане, особено за пациентите в активна трудова възраст, при които тя не е променяна през последните 9 (девет) години.

Запазва се тенденцията за акцент върху заплащането за т.нар. дейности, като съотношението дейност/капитация е 58/42 %.

Увеличени са стойностите на извършваните дейности като приоритетно най-много е повишена стойността на профилактичните прегледи при деца до 1-годишна възраст и ваксинацията, но също и в останалите възрасти, спазвайки принципа за липса на дискриминация по какъвто и да е признак.

Умерено завишена е стойността на диспансерните и профилактични прегледи при възрастни. Това са все промени, които отговарят на приоритетите, свързани с профилактика, ранно откриване на заболявания, както и контрол на съществуващите хронични болести, залегнали в програмата на правителството в сектор здравеопазване до 2020 г.

В заключение: Становището ми е, че в НРД трябва да залегнат посочените в текста цени и обеми, които са обосновани, равномерно разпределени и балансирани.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече