Събитието бе отбелязано във Велико Търново на 10-ти февруари 2018 година.

Българският фармацевтичен съюз (БФС) чества 11 години от своето учредяване. Тази година домакин на събитието беше град Велико Търново, чийто РФК миналатат година спечели наградата „РФК на годината”. Сред гостите, наброяващи над 70 души, бяха членове на УС на БФС, сред които председателят на Съюза проф. Илко Гетов, членове на УС на регионални РФК, членове на Изпълнителната агенция по лекарства, служители на Общинската администрация и др.
Проф. Илко Гетов, председател на УС на БФС, говори пред представителите на медиите по актуалните теми, свързани с дейността на организацията, бъдещите регулации, законовите промени и интернет продажбите.


Председател на УС на БФС проф. Илко Гетов (вляво) и домакинът, предс. на РФК – Велико Търново маг.фарм. Евгени Маринов

Законът за лекарствата

На 1 февруари 2018г. започна парламентарната процедура по гледането на промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с което се цели регулирането на т.нар. паралелен износ и паралелна търговия, които водят до появата на недостиг на лекарства в страната. Надяваме се до края на март, гледането на закона да приключи и да бъде приет на второ четене от народните представители. Моето очакване е системата за следене и ограничаване на паралелния износ да влезе в сила от 6 до 8 месеца, защото документът изисква създаването на една специална платформа, на която ще се събира информация за това какво постъпва в страната, какво се продава или се отпуска на пациентите, и какво остава в наличност. Това е една наша стара битка, която водим от 2013 г. БФС беше изключително активен по отношение на идентифицирането на проблема и възможните решения, и в основата на концепцията за ограничаване на паралелния износ като модел, седи нашата идея за създаването на такава платформа за следене на наличностите.
Други промени в закона са свързани със завишаване на санкциите при неправомерен паралелен износ, както и в областта на клиничните изпитвания, даренията за лекарства и въвеждането и у нас на т.нар. „милосърдна” употреба на лекарствата.Дефицитът на аптеки

11 общини нямат нито една аптека, а 86 нямат аптека, сключила договор със НЗОК. За съжаление, БФС и съсловните организации няма как да стимулират откриването на аптеки. По сега действащото законодателство, аптеката е заведение, което трябва да се самоиздържа и трябва да работи на принципите на търговското право като търговски обект. Надзорният съвет на Здравната каса взе решение преди две седмици, че ще се търси варианти за стимулиране на откриването на аптеки в малките, труднодостъпни, населени места, чрез т.нар. стимули, подобни на стимулите при ОПЛ за работа в неблагоприятни условия, като напр. увеличи размера на таксата, която Касата плаща на аптеките за 100% безплатните лекарства – от 2 на 5 лева. Да се преговаря също с общините за предоставяне на помещения с преференциален наем, да се поемат пътните разходи на фармацевтите, които ще пътуват до тези по-отдалечени населени места, така че да се покрие територията на страната с аптеки. Иначе бройката на аптеките в България е повече от достатъчна по европейските стандарти, но те са непропорционално разпределени – концентрирани в икономическо-атрактивните райони, в големите градове, там, където населението е по-платежоспособно и където аптеката може да се издържа с продажба на козметика, медицински изделия и други стоки.


Предс. на РФК – Варна, маг.-фарм. Рада Пехливанова подари картина на домакина, маг. фарм. Маринов.

Гореща телефонна линия

Трета година поддържаме гореща телефонна линия за пациенти с диабет, които се лекуват с инсулин. От 1 януари до 9 февруари 2018г. имаме 61 обаждания от цялата страна, чиито проблем е разрешен, т.е. лекарствата са им намерени и те съответно са могли безпроблемно да продължат терапията си. В последния месец имахме и подадена информация за недостиг на един определен вид инсулин. Този проблем вече е решен. Това са нашите усилия да работим в името и в полза на пациентите, и на тяхната по-добра достъпност, за да продължат терапията си безпроблемно.Проф. Гетов, заедно със зам.председателя на ИАЛ маг.-фарм. Богдан Кирилов

Недостиг на кадри

Надяваме се, че в следващите години с откриването и производството на фармацевти от пет факултета в страната, нещата ще се регулират. Нашите пресмятания и оценки са, че на България й трябват годишно по около 350 дипломиращи се фармацевти, като така до 2025 г. ще достигнем до средната осигуреност по европейския стандарт от 10 фармацевти на 10000 души. В момента имаме 8.6.


Двуизмерен матричен код

От 9-ти февруари 2019г., всички лекарства по лекарско предписание, ще подлежат на задължителна верификация. На опаковката на лекарствата ще се появи един допълнителен код – двуизмерен матричен баркод – в който се съдържа информация за движението на този продукт от производителя до аптеката. В аптеката, преди да бъде отпуснато лекарството, този код ще трябва да бъде сканиран, за да може създадената компютърна база данни да разреши неговата продажба съгласно срока му на годност, автентичността на производителя, каналите за дистрибуция. Аптеките ще имат специални устройства – четци. Най-големият фармацевтичен форум „Български фармацевтични дни 2018” ще бъде посветен изцяло на предизвикателството: верификация на лекарствата.

Интернет продажби

Лекарства без лекарско предписание могат да се продават чрез интернет. Проблемът е, че се продават нерегламентирано хранителни добавки, които съдържат хормони, стероиди, особено такива, предназначени за трупане на мускулна маса. Всички те са изключително опасни. Трябва да бъдат купувани под контрола и препоръката на медицинско лице, в случая – магистър фармацевт. Ние сме предложили промени в проекта на Нов закон за храните. Имаме уверението и доказателства, че между първо и второ четене, нашите предложения са приети и ще бъде ограничена безконтролната продажба на хранителни добавки, съдържащи хормони, витамини и стероиди във фитнесклубове, басейни и др.

Лекарствени изпитания върху хора

И в това отношене имаме наша инициатива – от 1 януари 2019 г., всички лекарства за клинични изпитвания ще трябва да минават през болничните аптеки. Това е една нова регулация. До този момент лекарствата, които са включени в клиничното изпитване, се даваха от изследователите и лекарите.

Снимки: Здравен навигатор

Редактор: Анелия Николова

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече