Форумът се проведе през уикенда в София, като събра на едно място магистър-фармацевти, лекари и представители на фармацевтичната индустрия.

От 23 до 25 февруари София бе домакин на VI-та Национална конференция по онкологична фармация. В събитието с лекции и презентации се включиха магистър-фармацевти, лекари и представители на фармацевтичната индустрия.

Представяме ви първи коментари от конференцията – от представителите на Управителния съвет на Българското сдружение за онкологична фармация.

Маг.-фармацевт Цветанка Вълчанова, председател на Българско сдружение за онкологична фармация

Маг.-фармацевт Вълчанова, бихте ли разказали кои бяха най-актуалните въпроси, които се коментираха в рамките на провелата се VI-та Национална конференция по онкологична фармация?

Настоящата конференция е резултат от желанието на колегите да се събират, да обсъждат работата и това, че към момента на нас със законодателството ни се внедряват нови дейности, които са предизвикателство за нас. От две години разтваряме централизирано лекарства, като към момента вече имаме опит, можем да споделим повече неща и да подпомогнем колегите, които в момента стартират тази процедура. Налице са вече и първите резултати с по-доброто качество, с постигнатите икономии, с разбирането от медицинското съсловие, както и от пациентите колко е отговорна нашата задача, вследствие на което в настоящия Рамков договор с НЗОК ще бъде вписано, че лечебните заведения, извършващи дейност онкология и хематология, задължително ще трябва да имат място където да се извършва централизираното разтваряне и тази дейност следва да се извършва от болничните фармацевти.

Второто предизвикателство също е свързано с нормативната база – включването на колегите магистър-фармацевти в екипите за клинични изследвания. Там срокът изтече в началото на 2017 г. и вече подобно изследване не може да бъде стартирано без да бъде включен към екипа и магистър-фармацевт.

Третият важен момент, като там все още се намираме в своеобразен гратисен период, е, че във всички болници, които имат над 500 легла, над 10 клиники, както и лечебните заведения с отделения по онкология и клинична хематология, следва да се назначи клиничен фармацевт, който да сътрудничи съвместно с лекарите и да участва в терапията на пациентите. Т.е. изправени сме пред предизвикателство и амбиция в бъдеще да участваме в екипи или да създадем самостоятелно такива – за терапевтичен лекарствен мониторинг, каквато е практиката в други европейски държави. Между другото, преди 5 години ние казвахме, че имаме желание да правим централизирано разтваряне, каквато е европейската практика и сега това вече е факт, така че се надявам и занапред, съвместно с клиницистите да постигнем по-добри резултати, да предложим по-добра грижа и пр. Нашата професия е много отговорна и изместването към по-добрата фармацевтична грижа е полезна за цялото общество.

Форумът Ви приключи с провеждането на кръгла маса. Какви актуални въпроси обсъждахте на нея?

Именно на нея коментирахме темите, които споменах като предизвикателства за нас. Естествено, включихме и темата за верификацията на лекарствата, което също ни предстои през следващите години. В самата програма имахме тема и за недостига на лекарства.

Маг.-фармацевт Велина Григорова

Маг.-фарм. Григорова, проведохте VI-та Национална конференция по онкологична фармация. Бихте ли очертали най-интересните топици от форума?

Провеждаме за шеста година конференцията, като през тази година по-различното е, че имаме разделение на хематологична и на онкологична сесия. Надяваме се всички нови тенденции да се засегнат по време на форума, колегите да се запознаят с новостите, да видят насоките, в които вървят съвременната онкология и хематология, както и все по-нарастващата роля на фармацевтите в тези новости, тъй като голяма част от терапиите в онкологията и хематологията са свързани с участието на фармацевти; още повече, че в края на 2018 г. влиза в сила изменението в Наредба 28, според което лечебни заведения с клиника или отделение по онкология или хематология, задължително трябва да имат клиничен фармацевт. Това е много важно, тъй като придържането на пациентите към терапията е много съществено за тяхното лечение и фармацевтът може да изиграе много голяма роля в тази насока.

Една от лекциите ни през тази сесия бе именно проследяване на ефекта от лечението с перорална химиотерапия при пациенти, което е европейски проект, който Европейската асоциация по онкологична фармация е спечелила и се представиха резултатите от 2-годишно проучване.

Смятаме, че самата конференция премина добре; имаше интерес както от колегите, така и от фирмите, още повече, че с внедряването на централизирането разтваряне на цитостатици в болничните аптеки, броят на онкологичните фармацевти все повече ще се увеличава.

Конференцията Ви приключи с кръгла маса.

Имахме доста въпроси за обсъждане – както новият Рамков договор, в който се предвиждат промени в отчитането на лекарствата за лечение на злокачествените заболявания, клиничните проучвания в областта на онкологията, както и въвеждането на клиничната фармация. Обикновено кръглите маси са доста интересни, тъй като всеки от колегите представя наболели за него въпроси и се опитваме да споделим опит и знания, за да можем да си помогнем.

Маг.-фармацевт Недялка Червенкова

Маг.-фар. Червенкова, бихте ли очертали акцентите от VI-та Национална конференция по онкологична фармация, която проведохте?

Като цяло, през тази година бяха засегнати теми, които касаят онкологията и хематологията, като една от най-интересните теми се очерта тази, която касае централизираното приготвяне на цитостатици в болничните аптеки. В Наредбата вече година и половина е залегнало това изискване, но доста от колегите все още не са ориентирани по много причини. От една страна те са свързани със законодателни промени, които трябваше да бъдат направени; от друга страна – със самото обучение на колегите от различните аптеки за провеждането на този процес. Все повече колеги обаче започват успешно да реализират тази програма, като тук вече е мястото и на НЗОК, която трябва да даде отговор на някои въпроси, които ни касаят, във връзка с финансирането. Имахме среща с представители на НЗОК, предложихме варианти, върху които те да помислят, така че самото централизирано приготвяне на индивидуални дози за приложение на цитостатици да бъде направено така, че болниците да не са страната, която да поема финансовата тежест за самия процес и в същото време – да има реализирани икономии, както и да се генерират ползи от това, че все по-малко се замърсява околната среда; пациентът получава индивидуална доза; работещите в секторите, да са доста по-защитени от гледна точка на контакти с лекарствения продукт, както и приготвянето на лекарствата в сектора за централизирано разтваряне на цитостатици да са с доста по-голямо качество и чистота.

Конференцията приключи с кръгла маса. Какви актуални теми коментирахте на този форум?

Една от теми бе точно тази – за централизираното разтваряне на цитостатици. Другият въпрос касаеше включването на болничния фармацевт в клиничните проучвания; една дейност, която е сравнително нова за нас и тя предстои да бъде доста по-широко коментирана.

.

Снимки: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече