Те спечелиха конкурсите за директори на „Св. Екатерина“ и УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“.

Проф. Генчо Начев вече 12 години управлява УМБАЛ „Св. Екатерина“ и отново спечели конкурса за директор на лечебното заведение. Конкурсът е проведен на 22. 03. 2018 г., а проф. Начев е класиран на първо място с оценка пълно 6.

За директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“, отново е избрана проф. Сабина Захариева, която също е начело на болницата от 12 години. Конкурсът е проведен на 15 март, а проф. Захариева е класирана на първо място с оценка 5,35.

Изискванията към кандидатите за двата конкурса са били идентични: да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт, или да имат образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт. Трябвало е да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист, а кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина да имат придобита специалност.

Кандидатите за директор на „Св. Екатерина“, така и тези за шеф на УСБАЛЕ е трябвало да представят писмена разработка „Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период“.

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече