Това каза д-р Кипарисия Ненова от Детска кардиологична клиника в НКБ-София, която участва в Зимното училище по кардиология.

Д-р Ненова, бихте ли коментирали Вашия опит с шънтовете при деца с вродени малформации, който представихте пред аудиторията.

Трябва да отбележа, че се концентрирах върху тези пациенти, които са с ляво-десен шънт. Индикациите за поведение с вродени малформации с ляв-десен шънт е, че наблягаме много на величината на този шънт, защото както казах и в самата презентация, белодробното съдово съпротивление все още не е необратимо повишено. Индицирани са деца с умерени и значими шънтове, като вече в зависимост от дефекта, съответно и методът на лечение може да бъде оперативен или в някои случаи – интервенционален. В самата Клиника имаме доста опит с транскатетърното лечение на затваряне на артериален канал, на междупредсърден дефект; доста ограничен е все още по отношение на камерните дефекти. Разбира се, това е само по отношение на пороците с ляво-десен шънт. От тази група, това, което не създава проблеми в детска възраст са предсърдните дефекти или малформации, които са по-малки, с по-малка величина на шънта. При всяко едно дете, при което има изразени прояви на сърдечна недостатъчност, голям ляво-десен шънт, има индикации за лечение.

Бяха Ви зададени въпроси по отношение на критериите за диагностицирането. Кои са стъпките, които трябва да се извървят?

Рутинно в процеса на диагностика се снема анамнеза, т.е. запознавате се с оплакванията, извършвате физикален преглед на пациента; от неинвазивните изследвания това включва рентгенография, електрокардиограма, ехокардиографията; това може би към тази група заболявания е ключ към диагнозата, тъй като я потвърждава. Оценят се ехографски всички анатомични особености, които имат значение – било то за хирурга, било то за детския кардиолог-интервенционалист. Можем да получим информация и по индиректни белези за величината на този шънт, за налягането в белодробната артерия. Това до голяма степен не само поставя диагнозата, но определя и индикациите за поведение. Инвазивната хемодинамична оценка в детската практика ние я спазваме, т.е. основните стъпки – изчисляваме величина на шънта, белодробна съдова резистентност; спазваме всичко, преди окончателно да вземем решение дали това дете е индицирано за лечение.

Какви са най-бързите стъпки, за да попадне пациентът в специализиран център?

По отношение на децата това не е трудно. В повечето случаи те се насочват по повод чут сърдечен шум. Така попадат при нас в кабинета и съответно диагнозата се поставя, така че процесът до поставянето на диагнозата не е толкова продължителен във времето.

При възрастните нещата стоят по малко по-различен начин, поради ред причини. Едната група причини са липсата на административна организация и правила, по които да става това проследяване, защото възрастният с вродена кардиопатия не е голямо дете. От една страна той си носи проблемите на вродения сърдечен порок, а от друга – има и патология, която е присъща за възрастните, така че затова и казах, че подходът трябва да бъде комплексен. Голяма част от децата с вродени сърдечни малформации ние си ги познаваме и си ги следим от раждането. Навършвайки 18 години, по сегашните нормативни правила обаче ние трябва да ги насочим към кардиолог за възрастни. Те не могат по Здравна каса да продължат да идват при нас. В същото време кардиолозите за възрастни не се чувстват достатъчно сигурни в това какво трябва да проследяват, тъй като нямат нужната подготовка.

Какви са вродените малформации, с които Вие работите и има ли статистика за честота им при децата?

Всички вродени сърдечни малформации идват при нас в НКБ. Ние сме единственото звено за детска кардиология. Спомена се също и болница „Света Екатерина“, като там действително има колеги детски кардиолози, има кардиолози за възрастни, кардиохирурзи, но детските кардиохирурзи са само при нас. Всички вродени сърдечни малформации, говоря за по-комплексните, се оперират в нашия център, така че те минават неминуемо през нас.

По отношение на честотата, може да се каже, че честотата е постоянна за отделните нозологични единици. Все по-голям обаче става броят на децата, които преживяват до по-голяма възраст, и които изходно са със сложни сърдечни малформации. Много голям процент са децата с по-комплексни кардиопатии, които през живота си преминават през 2-3, а понякога и повече операции до навършване на 18-годишна възраст. Те може би започват да излизат на преден план, защото голяма част от тях вече преживяват и до годините на възрастните.

Какво послание се опитахте да отправите към колегите си?

Аз съм далеч от мисълта, че в рамките на 30 минути биха могли в детайли да се представят всичките проблеми при тази група заболявания. Идеята и целта ми бяха поне да представя на колегите основните принципи на хемодинамиката. При вродените сърдечни малформации е много важно да можеш да разбираш хемодинамиката; да им представя основните неща, които трябва да се проследяват, възможните усложнения, които могат да настъпят. Знаейки тези неща всеки, който проявява интерес към тази патология може да се ориентира и безпроблемно да проследи пациентите, било то вече и оперирани.

Снимка: Здравен навигатор

Този сайт използва бисквитки (cookies)
Прочети повече